Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
czwartek, 05. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2014

Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokali użytkowych, wchodzących w skład zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Mycielin
Utw. 2014-12-12 12:27:31
Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. księgowości w Urzędzie Gminy Mycielin
Utw. 2014-12-12 12:25:03
Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zastępcy wójta
Utw. 2014-12-12 11:36:39
Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Mycielinie
Utw. 2014-12-12 11:02:59
Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
Utw. 2014-11-24 14:31:35
Zarządzenie Nr 42/2014 Szefa Obrony Cywilnej Gminy - Wójta Gminy Mycielin z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Mycielin wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania
Utw. 2014-11-24 14:27:04
Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Mycielin na 2015 rok
Utw. 2014-11-24 14:23:30
Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2015-2021
Utw. 2014-11-24 14:09:05
Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2014 rok
Utw. 2014-11-24 14:04:35
Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 15 października 2014 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Utw. 2014-10-22 12:34:01
Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 6 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na wynajem lokali użytkowych, w tym garaży, stanowiących własność Gminy Mycielin
Utw. 2014-10-22 12:27:00
Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Mycielin
Utw. 2014-10-22 12:19:29
Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 1 października 2014 r. w sprawie powołania zastępcy wójta
Utw. 2014-10-22 12:17:11
Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego
Utw. 2014-10-22 12:15:26
Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 26 września 2014 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2015 rok
Utw. 2014-10-22 12:09:06
Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego
Utw. 2014-10-22 12:06:19
Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 01 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Mycielin miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Utw. 2014-09-04 12:57:00
Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 01 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia garaży, wchodzących w skład zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Mycielin
Utw. 2014-09-04 12:52:28
Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na wynajem lokali użytkowych, w tym garaży, stanowiących własność Gminy Mycielin
Utw. 2014-09-04 12:48:31
Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Utw. 2014-09-04 12:40:12
Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Utw. 2014-09-04 12:39:03
Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się ...
Utw. 2014-09-04 12:34:24
Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi GOPS w Mycielinie do prowadzenia postępowania w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ...
Utw. 2014-09-04 12:26:39
Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w polityce rachunkowości
Utw. 2014-09-04 12:16:26
Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2014-2021
Utw. 2014-09-04 12:07:22
Zarządzenie Nr 22/2014 Szefa Obrony Cywilnej Gminy – Wójta Gminy Mycielin z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Mycielin wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegani
Utw. 2014-09-03 13:10:25
Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2014 rok
Utw. 2014-09-03 12:54:05
Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Gminy Mycielin oraz komisji likwidacyjnej
Utw. 2014-09-03 12:53:04
Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2014 r.
Utw. 2014-09-03 12:50:47
Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 15 maja 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Utw. 2014-05-19 09:40:27
Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie: ramowych procedru udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO.
Utw. 2014-05-19 09:37:37, Mod. 2014-09-03 08:50:01
Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Korzeniewie powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Utw. 2014-05-15 12:31:24
Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień na dzień 25 maja 2014 r.
Utw. 2014-05-15 11:50:56
Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2014 rok
Utw. 2014-05-15 11:13:30
Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 3 maja 2014 roku
Utw. 2014-05-15 11:11:09
Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 11 marca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Mycielin
Utw. 2014-05-15 11:08:33
Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 11 marca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mycielin
Utw. 2014-03-26 10:24:45
Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Samooceny Urzędu
Utw. 2014-03-26 10:18:05
Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie powołania Koordynatora CAF
Utw. 2014-03-26 10:15:25
Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie wykonania planu finansowego instytucji kultury, informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia
Utw. 2014-03-26 10:08:22, Mod. 2014-04-14 09:22:48
ZARZĄDZENIE NR 7/2014 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Mycielin miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Utw. 2014-03-25 08:59:30
Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Mycielin
Utw. 2014-03-25 08:57:04, Mod. 2014-03-25 08:57:21
Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2014 rok
Utw. 2014-03-25 08:39:56
Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2014-03-10 14:58:09
Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania ...
Utw. 2014-03-10 14:48:19
Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych
Utw. 2014-03-10 14:34:12, Mod. 2014-03-10 14:35:12
Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
Utw. 2014-03-10 14:28:31
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony