Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
poniedziałek, 16. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarzadzenia 2015

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w polityce rachunkowości
Utw. 2016-01-28 14:46:19
ZARZĄDZENIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2015-2021
Utw. 2016-01-28 14:24:20
ZARZĄDZENIE NR 61/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zmian Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Mycielin
Utw. 2016-01-28 14:17:54
ZARZĄDZENIE NR 60/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w jednooddziałowych przedszkolach działających na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2016-01-28 14:15:48
ZARZĄDZENIE NR 59/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gmina na 2015 rok
Utw. 2016-01-28 14:12:48
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mycielin
Utw. 2016-01-28 14:03:33
Zarządzenie Nr 57/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidulanej, odieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej
Utw. 2015-12-16 15:21:05
Zarzadzenie Nr 56/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie instrukcji udostepniania informacji publicznych oraz ustalenia wysokości opłat pobieranych za udostepnienie informacji publicznej
Utw. 2015-12-16 15:15:04
Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 26.12.2015 r.
Utw. 2015-12-14 15:27:16, Mod. 2015-12-16 15:09:57
Zarządzenie NR 54/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 03 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Utw. 2015-12-14 15:24:56
Zarządzenie Nr 53/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej, przeprowadzenia inwentaryzacji i oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz likwidacji zbędnych lub ...
Utw. 2015-12-14 15:22:33
ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 09 listopada 2015 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Mycielin na 2016 rok
Utw. 2015-12-14 15:11:51
ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 09 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2016-2021.
Utw. 2015-12-14 15:00:55
Zarządzenie Nr 50/2015 WÓJA GMINY MYCIELIN z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok
Utw. 2015-11-04 09:00:27
Zarządzenie Nr 49/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Utw. 2015-11-04 08:49:09
Zarządzenie Nr 48/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 23 września 2015 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2016 rok
Utw. 2015-11-04 08:44:42
Zarządzenie Nr 47/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 07 września 2015 roku w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Lipińskiej - pracownika ds. świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mycielinie do przekazywania ...
Utw. 2015-11-04 08:41:42, Mod. 2015-11-04 08:49:27
Zarządzenie NR 46/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 07 września 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Mycielinie do przekazywania do Biur Informacji Gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub ...
Utw. 2015-11-04 07:56:21
Zarządzenie Nr 45/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 4 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Utw. 2015-11-04 07:51:23
Zarządzenie Nr 44/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Utw. 2015-11-04 07:41:02
Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie: przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości gruntowej, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości będących własnością Gminy Mycielin
Utw. 2015-11-03 15:27:11
Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie: przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości gruntowej, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości będących własnością Gminy Mycielin
Utw. 2015-08-21 14:47:09
Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla gminnych nieruchomości rolnych
Utw. 2015-08-21 14:45:53
Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Utw. 2015-08-21 14:42:18
Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
Utw. 2015-08-21 14:41:15
Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o przebiegu wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się ...
Utw. 2015-08-21 14:37:24
Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 15 sierpnia 2015 r.
Utw. 2015-08-21 14:34:40
Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Mycielin miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Utw. 2015-08-21 14:32:08
Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracowników kończących służbę przygotowawczą
Utw. 2015-08-21 14:28:46
Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
Utw. 2015-07-16 15:06:52
Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Utw. 2015-07-16 15:04:45
Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Utw. 2015-07-16 15:02:57
Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ...
Utw. 2015-07-16 14:58:27
Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 30 czerwca w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Mycielin
Utw. 2015-07-16 14:55:06, Mod. 2016-01-11 11:33:52
Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Utw. 2015-07-16 14:51:41
Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2015-2021
Utw. 2015-07-16 14:46:14
Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Mycielin miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących referendum
Utw. 2015-07-16 12:43:36
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportów) przez Gminę Mycielin w kapitale zakładowym spółki z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu
Utw. 2015-07-16 12:38:47
Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych w gruncie i budynku, oraz boksu gospodarczego stanowiących własność Gminy Mycielin
Utw. 2015-07-16 12:30:49
Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie przygotowania na terenie Gminy Mycielin wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)
Utw. 2015-07-16 12:23:57
Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zakresu upoważnienia Zastępcy Wójta do wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów administracyjnych w imieniu Wójta oraz określenia zakresu upoważnienia do ...
Utw. 2015-06-02 10:47:29
Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mycielin
Utw. 2015-06-02 10:40:52
Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Utw. 2015-06-02 10:31:16
Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Utw. 2015-06-02 10:00:53
Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie: przeznaczenia do wynajęcia garażu, wchodzącego w skład zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Mycielin.
Utw. 2015-05-08 14:10:19
Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 28 kwietnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem nieruchomości oraz rokowań w sprawie zbycia ...
Utw. 2015-05-08 12:09:48
Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Utw. 2015-05-08 12:03:42
Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
Utw. 2015-05-08 11:54:45
Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Procedury monitoringu projektu: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: ...
Utw. 2015-05-08 11:48:59
Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości gruntowej, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości będących własnością Gminy Mycielin
Utw. 2015-04-01 13:38:54
Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2015-2021
Utw. 2015-04-01 13:22:54
Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie wykonania planu finansowego instytucji kultury, informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia
Utw. 2015-04-01 13:13:52, Mod. 2015-05-28 14:19:09
Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 4 marca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na wynajem lokali użytkowych, w tym garaży, stanowiących własność Gminy Mycielin
Utw. 2015-04-01 13:06:32
Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gm iny Mycielin z dnia
Utw. 2015-04-01 13:02:32
Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie Mycielin
Utw. 2015-04-01 12:59:30
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Mycielin miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Utw. 2015-02-16 15:03:44
Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokali użytkowych, wchodzących w skład zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Mycielin
Utw. 2015-02-16 15:02:25
Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mycielin ...
Utw. 2015-02-16 14:59:15
Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
Utw. 2015-02-16 14:29:57
Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Mycielin
Utw. 2015-02-16 14:26:58
Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki nieruchomościami i spraw lokalowych
Utw. 2015-01-21 11:30:06
Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich
Utw. 2015-01-21 11:28:49
Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania ..
Utw. 2015-01-21 11:25:44
Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Mycielin z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
Utw. 2015-01-21 11:22:41
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony