Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
sobota, 07. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2016 rok

Zarządzenie Nr 50/2016 w sprawie ustalenia wysokości cen za zrzut ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków położonej w m. Mycielin
Utw. 2017-01-02 08:12:11, Mod. 2017-01-02 08:16:35
ZARZĄDZENIE NR 48/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Mycielin i jej jednostkach budżetowych
Utw. 2016-12-12 13:08:21
ZARZĄDZENIE NR 47/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 08 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. obrony, promocji gminy i kultury
Utw. 2016-12-09 13:34:43
ZARZĄDZENIE NR 46/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok
Utw. 2016-12-09 13:32:50
ZARZĄDZENIE NR 45/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Mycielin i jej jednostkach budżetowych
Utw. 2016-12-09 13:28:36
ZARZĄDZENIE NR 44/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Mycielin
Utw. 2016-12-09 13:25:21
ZARZĄDZENIE NR 43/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Mycielinie za 2016 rok
Utw. 2016-12-09 13:22:49
ZARZĄDZENIE NR 42/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Utw. 2016-12-09 13:18:15
ZARZĄDZENIE NR 41/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mycielin na 2017 rok
Utw. 2016-12-09 13:12:32
ZARZĄDZENIE NR 40/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017-2021
Utw. 2016-12-09 12:43:48
ZARZĄDZENIE NR 39/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ 004 stanowiący własność Gminy Mycielin
Utw. 2016-12-09 12:33:57
ZARZĄDZENIE NR 38/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 31 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla p. Damiana Śliwińskiego
Utw. 2016-12-09 07:57:35
ZARZĄDZENIE NR 37/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do wyceny samochodu pożarniczego
Utw. 2016-12-09 07:43:09
ZARZĄDZENIE NR 36/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 26 października 2016 w sprawie przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości gruntowej, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości będących własnością Gminy Mycielin
Utw. 2016-11-23 15:28:29
ZARZĄDZENIE NR 35/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Utw. 2016-11-23 15:26:33
ZARZĄDZENIE NR 34/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 30 września 2016 r.w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Wójta Gminy Mycielin Nr 32/2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
Utw. 2016-11-23 15:24:12
ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 20 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2017 rok
Utw. 2016-09-20 15:14:46
ZARZĄDZENIE NR 32/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
Utw. 2016-09-20 14:24:02
ZARZĄDZENIE NR 31/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 6 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Utw. 2016-09-20 14:12:54
ZARZĄDZENIE NR 30/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w kORZENIEWIE i powołania komisji inwentaryzacyjnej
Utw. 2016-09-20 14:11:17
ZARZĄDZENIE NR 29/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Przyraniu i powołania komisji inwentaryzacyjnej
Utw. 2016-09-20 14:09:35
ZARZĄDZENIE Nr 28/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mycielin
Utw. 2016-08-29 08:21:01
ZARZĄDZENIE NR 27/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu postepowania pracowników Urzędu Gminy Mycielin z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności
Utw. 2016-08-29 08:16:55, Mod. 2016-08-29 08:17:39
ZARZĄDZENIE NR 26/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r.
Utw. 2016-08-18 14:22:43
ZARZĄDZENIE Nr 25/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 03 sierpnia 2016 roku w sprawie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy na I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wielole
Utw. 2016-08-18 14:10:49, Mod. 2016-08-18 14:19:24
ZARZĄDZENIE Nr 24/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportów) przez Gminę Mycielin w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu
Utw. 2016-07-21 15:28:31
ZARZĄDZENIE Nr 23/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Przedszkolnego w Korzeniewie
Utw. 2016-07-21 15:25:17
ZARZĄDZENIE Nr 22/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkolnego w Korzeniewie
Utw. 2016-07-21 15:23:58
ZARZĄDZENIE Nr 21/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2016-2021
Utw. 2016-07-21 15:21:07
ZARZADZENIE Nr 20/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok
Utw. 2016-07-21 09:45:03
ZARZĄDZENIE Nr 19/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkolnego w Korzeniewie
Utw. 2016-07-21 08:33:40
ZARZĄDZENIE Nr 18/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w OSP
Utw. 2016-07-21 08:30:25
ZARZĄDZENIE Nr 17/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkolnego w Korzeniewie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mycielin
Utw. 2016-07-13 09:22:12
ZARZĄDZENIE Nr 16/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Pani Doroty Matusiak ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Korzeniewie
Utw. 2016-07-13 09:20:02
ZARZĄDZENIE Nr 15/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego
Utw. 2016-07-13 09:17:46
ZARZĄDZENIE Nr 14/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w polityce rachunkowosci
Utw. 2016-07-13 09:14:10
ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. księgowości podatkowej
Utw. 2016-07-13 09:12:27
ZARZĄDZENIE Nr 12/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie podejmowania działań i prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
Utw. 2016-07-13 09:10:11, Mod. 2016-07-13 09:11:58
ZARZĄDZENIE Nr 11/2016 WÓJTA GMNINY MYCIELIN z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie sposobu ustalania miesięcznej stawki kosztów wychowania przedszkolnego na jednego ucznia uczęszczajacego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkiolnego w szkole podsta
Utw. 2016-04-07 13:15:18
ZARZĄDZENIE Nr 10/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie wykonania planu finansowego instytucji kultury, informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia
Utw. 2016-04-07 12:50:17
ZARZĄDZENIE Nr 9/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie przedłużenia powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego
Utw. 2016-04-07 12:33:48
ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie podejmowania działań i prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
Utw. 2016-02-24 14:40:19
ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 15.02.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mycielin w 2016r.
Utw. 2016-02-17 10:54:19
ZARZĄDZENIE NR 6/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych...
Utw. 2016-02-17 10:50:27, Mod. 2016-02-17 12:26:00
ZARZĄDZENIE NR 5/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli samorządowych prowadzonych
Utw. 2016-02-17 10:49:59, Mod. 2016-02-17 12:31:13
ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań, prowadzenia postępowań wydawania decyzji, przekazywania informacji oraz dochodzenia należności w zakresie świadczeń i należności ...
Utw. 2016-02-08 08:15:17, Mod. 2016-02-08 08:18:35
ZARZĄDZENIE NR 3/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Utw. 2016-02-08 08:09:45
Zarządzenie Nr 2/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania ..
Utw. 2016-02-08 08:00:24, Mod. 2016-02-08 08:02:49
Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Mycielin z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych
Utw. 2016-02-08 07:45:24, Mod. 2016-02-08 07:46:45
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony