Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
poniedziałek, 16. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2010 rok

Zarządzenie Nr 7/2010 Wojta Gminy Mycielin z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia i procedur kontroli zarządczej
Utw. 2012-04-20 14:55:33
Zarządzenie Nr 0151-194/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 25 grudnia 2010 roku
Utw. 2010-12-31 13:27:08
Zarządzenie Nr 0151-193/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 01 grudnia 2010 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Mycielin na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
Utw. 2010-12-31 13:23:36
Zarządzenie Nr 0151-192/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Utw. 2010-12-03 12:54:42
Zarządzenie Nr 0151-191/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie zmian bydżetu Gminy na 2010 r.
Utw. 2010-12-03 12:39:46
Zarządzenie Nr 0151-190/2010 Szefa Obrony Cywilnej Gminy - Wójta Gminy Mycielin z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego treningu SWA oraz SOA na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2010-12-03 12:32:01
Zarządzenie Nr 0151-189/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2011 rok
Utw. 2010-12-02 08:47:44
Zarządzenie Nr 0151-188/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020.
Utw. 2010-12-01 12:16:41
Zarządzenie Nr 0151-187/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
Utw. 2010-12-01 12:10:52
Zarządzenie Nr 0151-186/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
Utw. 2010-12-01 12:02:35
Zarządzenie Nr 0151-185/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 18 października 2010 r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji przez podmioty realizujące zadania Gminy Mycielin w dziedzinie upowszechniania ...
Utw. 2010-12-01 11:46:57
Zarządzenie Nr 01511-184/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Utw. 2010-10-06 14:18:59
Zarządzenie Nr 0151-183/2010 Szefa Obrony Cywilnej Gminy - Wójta Gminy Mycielin z dnia 22 września 2010 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na terenie Gm. Mycielin
Utw. 2010-10-06 14:10:46
Zarządzenie Nr 0151-182/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 22 września 2010 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Mycielin miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Utw. 2010-09-30 11:29:17, Mod. 2010-09-30 11:29:49
Zarządzenie Nr 0151-181/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 2 września 2010 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gruntów wchodzących do zasobu własności Gminy Mycielin
Utw. 2010-09-30 11:26:42
Zarządzenie Nr 0151-180/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 1 września 2010 roku w sprawie ustalenia wyjściowych stawek czynszu dzierżawnego dla gminnych nieruchomości rolnych w przetargach w 2010 r.
Utw. 2010-09-30 11:24:56
Zarządzenie Nr 0151-179/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia dodatkowych haseł klasyfikacyjnych w rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych
Utw. 2010-09-30 11:22:58
Zarządzenie Nr 051-178/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samorządowego publicznego ZOZ oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku
Utw. 2010-09-30 11:16:59
Zarządzenie Nr 0151-177/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie: zmian budżetu Gminy na 2010 r.
Utw. 2010-09-30 11:12:47
Zarządzenie Nr 0151-175/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania decyzji
Utw. 2010-09-30 11:10:38
Zarządzenie Nr 0151-176/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
Utw. 2010-07-05 11:59:57
Zarządzenie Nr 0151-174/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania decyzji
Utw. 2010-07-05 11:48:52
Zarządzenie Nr 0151-173/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 09 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
Utw. 2010-07-05 10:27:01
Zarządzenie Nr 0151-171/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych
Utw. 2010-07-05 10:25:23
Zarządzenie Nr 0151-170/2010 Wójta Gminy Mycielin Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 21 maja 2010 r w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Utw. 2010-07-05 10:11:25
Zarządzenie Nr 0151-169/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Utw. 2010-07-05 09:17:35
Zarządzenie Nr 0151-168/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Utw. 2010-07-05 09:12:54, Mod. 2010-07-05 09:20:47
Zarządzenie Nr 0151-166/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia egzaminu dla Pani Moniki Kleśty
Utw. 2010-07-05 09:03:13
Zarządzenie Nr 0151-172/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Utw. 2010-06-07 12:11:09, Mod. 2010-06-07 12:11:52
Zarządzenie Nr 0151-160/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie wykonania planu finansowego instytucji kultury i samorządowego publicznego ZOZ oraz informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2009 rok
Utw. 2010-05-05 13:59:32
Zarządzenie Nr 0151-165/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Mycielin miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Utw. 2010-05-05 13:48:28
Zarządzenie Nr 0151-161/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie utworzenia gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz gminnego systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Mycielin
Utw. 2010-05-05 13:44:11
Zarządzenie Nr 0151-164/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 1 maja 2010 roku
Utw. 2010-05-05 13:40:13, Mod. 2010-05-05 13:44:57
Zarządzenie Nr 0151-163/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku w Gminie Mycielin
Utw. 2010-04-21 14:16:17, Mod. 2010-04-21 14:19:07
Zarządzenie Nr 0151-158/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości wchodzących do zasobu nieruchomości Gminy Mycielin
Utw. 2010-04-12 14:29:59
Zarządzenie Nr 0151-157/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na sprzedaż, przekazanie w wieczyste użytkowanie lub dzierżawę nieruchomości wchodzących do zasobu nieruchomości Gminy
Utw. 2010-04-12 14:26:28
Zarządzenie Nr 0151-156/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych w gruncie i budynku...
Utw. 2010-04-12 14:22:10
Zarządzenie Nr 0151-154/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych zleconych przez Gminę Mycielin do realizacji organizacjom pozarządowym...
Utw. 2010-04-12 14:11:34
Zarządzenie Nr 0151-153/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko młodszego referenta ds. budownictwa i inwestycji w Urzędzie Gminy Mycielin
Utw. 2010-04-12 14:00:45
Zarządzenie Nr 0151-152/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad ewidencji księgowej, obiegu,kontroli i zabezpieczenia dokumentów księgowych...
Utw. 2010-04-12 13:55:51
Zarządzenie Nr 0151-151/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad ewidencji księgowej, obiegu,kontroli i zabezpieczenia dokumentów księgowych...
Utw. 2010-04-12 13:51:27
Zarządzenie Nr 0151-162/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania zespołu konkursowego do przeprowadzenia oceny ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych
Utw. 2010-04-12 11:27:00, Mod. 2010-04-12 12:44:57
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony