Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
piątek, 06. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2012

Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Gminy Mycielin środków ochrony osobistej
Utw. 2013-03-19 11:23:30
Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
Utw. 2013-01-08 11:03:33
Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Mycielin na lata 2012 - 2014
Utw. 2013-01-08 10:25:52
Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Mycielinie
Utw. 2013-01-08 10:16:51
Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 09 listopada 2012 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2013 rok
Utw. 2013-01-08 10:13:29
Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 09 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2013-2020.
Utw. 2013-01-08 09:45:06
Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia regulaminu przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Mycielin środków higieny osobistej
Utw. 2013-01-08 09:15:50
Zarządzenie Nr 48/2012 Szefa Obrony Cywilnej – Wójta Gminy Mycielin z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenia gminy Mycielin wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA
Utw. 2012-11-08 09:03:32
Zarządzenie nr 47/2012 Szefa Obrony Cywilnej Gminy–Wójta Gminy Mycielin z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenia gminy Mycielin wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania
Utw. 2012-11-08 08:47:35
Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 19 października 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych w gruncie i budynku stanowiącego własność Gminy Mycielin
Utw. 2012-11-08 08:38:51
Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 15 października 2012r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
Utw. 2012-11-08 08:37:47
Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 11 października 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mycielin
Utw. 2012-11-08 08:29:29
Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 5 października 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Pani Ewy Kowalskiej.
Utw. 2012-11-08 08:27:54
Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 5 października 2012r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2013r.
Utw. 2012-11-08 08:24:39
Zarządzenie Nr 40/2012 Szefa Obrony Cywilnej Gminy–Wójta Gminy Mycielin z dnia 24 września 2012r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Mycielin wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania
Utw. 2012-11-07 12:02:54
Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 19 września 2012r. w sprawie upoważnienia p. Piotra Maćkowiaka do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy Mycielin
Utw. 2012-11-07 11:45:38
Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 19 września 2012r. w sprawie upoważnienia p. Ewy Kowalskiej do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy Mycielin
Utw. 2012-11-07 11:43:33
Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 19 września 2012r. w sprawie przeprowadzenia Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Mycielin
Utw. 2012-11-07 11:39:30
Zarządzenia Nr 36/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
Utw. 2012-11-07 11:35:39, Mod. 2012-11-07 11:43:54
Zarządzenie nr 35/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 6 września 2012r. w sprawie: ustalenia zasad ewidencji księgowej, obiegu, kontroli i zabezpieczenia dokumentów księgowych oraz systemu finansowo-księgowego dla realizacji projektu „Szkoła! – J
Utw. 2012-11-07 11:31:09
Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 6 września 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Mycielin
Utw. 2012-11-07 11:26:17
Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii
Utw. 2012-11-07 11:21:33
Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii
Utw. 2012-11-07 11:15:31
Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Dzierzbinie
Utw. 2012-11-07 11:09:53
Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej do przeprowadzenia inwentaryzacji zadawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dzierzbinie
Utw. 2012-11-07 11:07:06
Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemami służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Mycielin
Utw. 2012-11-07 10:59:15
Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii
Utw. 2012-08-23 10:29:57
Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Dzierzbinie i powołania Komisji Inwentarzowej
Utw. 2012-08-23 10:25:11
Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dzierzbinie i powołania Komisji Inwentarzowej
Utw. 2012-08-23 10:21:44
Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 07 sierpnia 2012 r. w sprawie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu ...
Utw. 2012-08-23 10:19:42
Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielinie
Utw. 2012-08-23 10:10:07
Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Korzeniewie
Utw. 2012-08-23 10:08:18
Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii
Utw. 2012-08-23 10:06:20
Zarządzenie nr 21/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Utw. 2012-08-23 10:04:53
Zarządzenie nr 20/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustalenie Regulaminu tej Komisji
Utw. 2012-08-23 10:01:15
Zarządzenie nr 19/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane
Utw. 2012-08-23 09:58:35
Zarządzenie nr 18/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w polityce rachunkowości
Utw. 2012-08-23 09:56:32
Zarządzenie nr 17/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2012 - 2020
Utw. 2012-08-23 09:55:25
Zarządzenie nr 16/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 20 czerwca 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mycielin
Utw. 2012-08-23 09:53:39
Zarządzenie nr 15/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Mycielin
Utw. 2012-08-23 09:51:36
Zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie powołania stałej komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej, znajdującego się w magazynie Urzędu Gminy Mycielin
Utw. 2012-08-23 09:47:28
Zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Mycielin z/s w Słuszkowie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Utw. 2012-08-23 09:46:10
Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu gminy Mycielin
Utw. 2012-08-23 09:42:48
Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 19 marca 2012 r w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży loklau mieszkalnego wraz z udzialem w częściach wspólnych w gruncie i budynku stanowiącym wlasność Gminy Mycielin
Utw. 2012-05-18 14:13:19
Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Mycielin
Utw. 2012-05-18 14:09:27
Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie: wykonania planu finansowego instytucji kultury i samorządowego publicznego ZOZ, informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2012 rok oraz inforamcji o stanie mienia.
Utw. 2012-04-25 13:58:49, Mod. 2018-03-30 13:43:33
Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 12 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Utw. 2012-03-27 11:46:01
Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielaenia dotacji na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mycielin w 2012 r.
Utw. 2012-03-27 11:36:49
Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury ...
Utw. 2012-03-27 11:31:34, Mod. 2012-03-27 11:33:50
Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
Utw. 2012-03-27 11:29:32
Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 09 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
Utw. 2012-03-27 11:25:25
Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Mycielin z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych zleconych przez Gminę Mycielin do realizacji organizacjom pozarządowym
Utw. 2012-03-27 11:17:23, Mod. 2012-03-27 11:18:24
Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Mycielin
Utw. 2012-03-27 11:09:39
Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 02 stycznia 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mycielin
Utw. 2012-03-27 11:06:50
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony