Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
sobota, 07. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE :: GOPS :: Informacje
PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MYCIELINIE NA 2014 ROK

Załączniki:
  » Plan finansowy GOPS Mycielin na 2014 (202 KB)

 

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MYCIELINIE NA 2014 ROK

 

WYDATKI OGÓŁEM:   2.132.992 zł

Wydatki na zadania

Wysokość planowanych

Środków na realizację

Budżet Gminy/Dotacja

1.Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

 

1.402.820 zł

 

 

Dotacja

 

2.Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz utrzymanie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne tj. wynagrodzenia, pochodne i wydatki bieżące

 

 

 

70.392 zł

 

 

 

 

Dotacja: 67.392 zł

Budżet Gminy: 3.000 zł

3.Ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne

 

 

12.453 zł

 

Dotacja: 11.311 zł

Budżet Gminy: 1.142 zł

 

4.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

 

70.183 zł

Dotacja: 26.146 zł

Budżet Gminy: 44.037 zł

5.Zasiłki stałe

 

61.159 zł

 

Dotacja: 50.000 zł

Budżet Gminy: 11.159 zł

                  

6.Dodatki mieszkaniowe

 

13.451 zł

Dotacja: 251 zł

Budżet Gminy: 13.200 zł

 

7.Utrzymanie GOPS ogółem:

W tym:

-wynagrodzenia i pochodne,

-wydatki bieżące,

292.750 zł

 

257.620 zł

35.130 zł

 

Dotacja: 32.100 zł

Budżet Gminy: 260.650 zł

8.Usługi opiekuńcze

46.888 zł

Budżet Gminy

9.Domy Pomocy Społecznej

36.000 zł

Budżet Gminy

10.Wspieranie rodziny

14.037 zł

Budżet Gminy

11.Rodziny zastępcze

1.000 zł

Budżet Gminy

12.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

2.900 zł

Budżet Gminy

13.Dożywianie dzieci w szkołach

48.000 zł

Dotacja: 18.000 zł

Budżet Gminy: 30.000 zł

14.Prace społecznie użyteczne

10.471 zł

Budżet Gminy

15.Dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych

50.488 zł

Dotacja

 

Mycielin dnia 07.05.2014r                                                  

                                                                                                                                         Kierownik GOPS

                                                                                                                                      /-/ Elżbieta Ulrych


« powrót

Informację wytworzył: Elżbieta Ulrych - 2014-05-08 15:26:45
Zatwierdził do publikacji: Jerzy Matuszewski - 2014-05-08 15:26:45
Utworzony: 2014-05-08 15:26:45 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony