Strona korzysta z plik闚 cookies [przeczytaj wi璚ej] / Kontrast: Kontrast 鄴速y - czarny | Kontrast czarny - bia造 / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
sobota, 11. lipca 2020 r.
Wyszukiwarka:
Strona g堯wna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Og這szenia, kurendy, informacje na 2020 r.
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nab鏎 na stanowisko
Nieruchomo軼i przeznaczone na sprzeda i do wydzier瘸wienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwent闚
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje spo貫czne
Wybory so速ys闚 i rad so貫ckich
Raport o stanie gminy
Zdalna Szko豉
Spis Rolny 2020r.
Urz康 Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urz璠u
Kierownictwo Urz璠u
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Sk豉d Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protoko造 Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz g這sowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAxTWI SPRAW
Karty us逝g publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwa造 Rady Gminy Mycielin
Zarz康zenia W鎩ta Gminy
FINANSE i BUD浩T
Bud瞠t
Bud瞠t 2020r.
Bud瞠t 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania bud瞠tu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZ. MIESZKA哸紟 GMINY
So貫ctwa Gminy Mycielin
Ochrona 字odowiska
DECYZJE 吐ODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr dzia豉lno軼i regulowanej
Podmioty zbieraj帷e zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddzia造wania na 鈔odowisko
Raporty o oddzia造waniu przedsi瞝zi璚ia na 鈔odowisko
Zam闚ienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Po篡tku Publicznego
Konkursy, og這szenia, rozstrzygni璚ia
O鈍iadczenia maj徠kowe   »
Wybory
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorz康owe 2018
Referendum og鏊nokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorz康owe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorz康owe 2010
Wybory 豉wnik闚 s康owych   »
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Ksi璕i Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozosta貫
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obs逝gi
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Nab鏎 na stanowisko
W鎩t Gminy Mycielin og豉sza nab鏎 na wolne stanowisko urz璠nicze ds. ksi璕owo軼i w Urz璠zie Gminy Mycielin, S逝szk闚 27, 62-831 Korzeniew

Za陰czniki:
  » Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj帷ej si o zatrudnienie (29 KB)
  » Og這szenie o naborze (1044 KB)

Wójt  Gminy  Mycielin

Og豉sza nabór na  wolne  stanowisko urz璠nicze  

  DS.  KSI癿OWO列I

w Urz璠zie Gminy Mycielin S逝szków 27 62-831 Korzeniew

 

I. Wymagania niezb璠ne:

1.   obywatelstwo  polskie (o stanowisko mog ubiega si równie osoby nie posiadaj帷e obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz康owych),

2.    pe軟a  zdolno嗆 do czynno軼i prawnych oraz korzystanie z pe軟i praw publicznych,

3.    niekaralno嗆 za umy郵ne przest瘼stwo 軼igane z  oskar瞠nia publicznego  lub umy郵ne  przest瘼stwo skarbowe,

4.    wykszta販enie co najmniej 鈔ednie,

5.    nieposzlakowana opinia.

 

II. Wymagania dodatkowe:
 1. wykszta販enie wy窺ze, preferowane kierunki studiów: ekonomia, finanse, rachunkowo嗆,
 2. wskazane do鈍iadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
 3. umiej皻no軼i zawodowe: znajomo嗆 obs逝gi podstawowych urz康ze biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner) oraz umiej皻no嗆 obs逝gi ksi璕owych programów  komputerowych;
 4. predyspozycje osobowo軼iowe: odpowiedzialno嗆, dyspozycyjno嗆, samodzielno嗆, komunikatywno嗆, umiej皻no嗆 pracy w zespole, odporno嗆 na stres, zdolno嗆 analitycznego i syntetycznego my郵enia, sumienno嗆, dok豉dno嗆, dobra organizacja pracy w豉snej,
 5. znajomo嗆 przepisów  ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowo軼i, ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
 6. znajomo嗆 zasad ksi璕owo軼i bud瞠towej, planu kont i klasyfikacji bud瞠towej,

 

III. Zakres wykonywanych zada na stanowisku:

1.prowadzenie komputerowej ksi璕owo軼i syntetycznej i analitycznej zgodnie z ustaw z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i, w zakresie mi璠zy innymi: dochodów bud瞠towych, wydatków bud瞠towych, kredytów i po篡czek, rozrachunków i innych operacji w „organie",

2. dekretacja, klasyfikowanie, numerowanie i ksi璕owanie dokumentów,

3.bie膨ca analiza realizacji bud瞠tu gminy oraz opracowywanie propozycji zmian,
4.bie膨ca kontrola dowodów ksi璕owych pod wzgl璠em formalnym i rachunkowym,

5. uzgadnianie sald rozrachunków, w tym uzgadnianie salda rachunków bankowych z saldami odpowiednich kont w ksi璠ze gównej,

6.uzgadnianie stanu kont, sporz康zanie zestawie obrotów i sald z kont, wydruk w/w wraz z dziennikiem gówna oraz uzgadnianie danych z ksi璕owo軼i jednostki,

7. sporz康zanie wszystkich przypisów nale積o軼i UG i innych PK,

8. terminowe przekazywanie do Wojewody zrealizowanych dochodów z zakresu zada zleconych i sporz康zanie sprawozda w tym zakresie,

9. dokonywanie op豉t na rzecz zwi您ków, stowarzysze, sp豉ta rat kredytów i po篡czek,

10.sporzadzanie przelewów,

11.rozliczanie i analiza w zakresie dochodów i wydatków jednostek bud瞠towych (k.222 i 223), ksi璕owanie comiesi璚zne sprawozda jednostek oraz przelewy 鈔odków na wydatki bud瞠towe jednostek,

12.sporzadzanie deklaracji VAT-7 i analiza dochodów i wydatków obj皻ych rejestrem i deklaracj VAT,

13.prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcj kancelaryjn i jednolitym rzeczowym wykazem akt,

14.przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zak豉dowego,

15.wprowadzanie planu dochodów i wydatków oraz zmian w tych planach.

 

 

IV. Informacja o warunkach pracy na  stanowisku:

 

1.     pe軟y wymiar czasu pracy,

2.     praca w budynku Urz璠u  Gminy Mycielin, 1  pi皻ro  (brak  windy),

3.     bezpieczne warunki pracy,

4.     praca przy komputerze,

5.     obs逝ga urz康ze biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner),

 

W  miesi帷u  poprzedzaj帷ym  dat  upublicznienia niniejszego  og這szenia  wska幡ik zatrudnienia  osób  niepe軟osprawnych w  Urz璠zie  Gminy  Mycielin, w  rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej oraz zatrudnieniu osób  niepe軟osprawnych wynosi mniej  ni  6%.

 

V. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla  osoby  ubiegaj帷ej  si  o  zatrudnienie (wzór za陰czony do og這szenia o naborze)
 3. kserokopie  dokumentów  potwierdzaj帷e  wykszta販enie,
 4. kserokopie  dokumentów  potwierdzaj帷ych  do鈍iadczenie   zawodowe,
 5. podpisane  odr璚znie  o鈍iadczenie, 瞠 kandydat  nie  by  skazany  prawomocnym wyrokiem  s康u za  umy郵ne przest瘼stwo 軼igane z oskar瞠nia publicznego lub umy郵ne  przest瘼stwo  skarbowe,
 6. podpisane  odr璚znie o鈍iadczenie o pe軟ej zdolno軼i do czynno軼i prawnych i korzystaniu z pe軟i praw publicznych,
 7. podpisana odr璚znie klauzula  o tre軼i „Wyra瘸m  zgod na  przetwarzanie  moich    danych  osobowych zawartych w  ofercie pracy dla  potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z  dnia 29.08.1997 r. o ochronie  danych  osobowych",
 8. kserokopia  dokumentu potwierdzaj帷ego  niepe軟osprawno嗆 w  przypadku kandydata,  który   zamierza skorzysta z  uprawnienia , o którym  mowa  w  art. 13a ust 2 ustawy  z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorz康owych.
 9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej皻no軼iach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne  mo積a   sk豉da  w siedzibie  Urz璠u  Gmin Mycielin z  siedzib  w  S逝szkowie  27, 62-831  Korzeniew (sekretariat) w zaklejonej kopercie  z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  ds. ksi璕owo軼i w terminie od  dnia 1 grudnia 2014 r. do 11 grudnia 2014 r. do godz. 15.30 lub  drog  pocztow (decyduje data wp造wu).

Szczegó這we  informacje  mo積a  uzyska pod  nr  tel.  62 75 134 10.

Aplikacje, które wp造n do Urz璠u po wy瞠j okre郵onym terminie nie b璠 rozpatrywane. Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powo豉na przez Wójta Gminy Mycielin.     

 

      Post瘼owanie rekrutacyjne sk豉da si b璠zie z dwóch etapów:

I etap - wst瘼na rekrutacja kandydatów - z這穎ne oferty zostan  poddane analizie  maj帷ej  na  celu  porównanie  danych  zawartych  w dokumentach  aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi okre郵onymi w og這szeniu,

II etap - rekrutacja   ko鎍owa  kandydatów

test  kwalifikacyjny  i  rozmowa  kwalifikacyjna  podczas,   której  sprawdzona  b璠zie  wiedza  kandydatów  z zakresu zada wykonywanych na stanowisku.

 

Informacja o wyniku naboru b璠zie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej Urz璠u Gminy Mycielin.

Mycielin, dn. 1 grudnia 2014 r.

 

 


« powr鏒

Informacj wytworzy: Ewa Kowalska - 2014-12-01 08:59:05
Zatwierdzi do publikacji: Jerzy Matuszewski - 2014-12-01 08:59:05
Utworzony: 2014-12-01 08:59:05 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2014-12-01 09:02:38 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 g鏎a strony