Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
poniedziałek, 09. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Urząd Gminy :: Rejestry, ewidencje i archiwa :: rejestr danych osobowych
Rejestr zbiorów danych osobowychRejestr zbiorów danych osobowych

L.p

Nazwa zbioru danych osobowych

Cel przetwarzania danych osobowych

Data wpisania zbioru danych

Data ostatniej aktualizacji

1.

Nauczyciele ubiegający się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2011.02.28

 

2.

SIO - Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni placówek oświatowych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2011.02.28

 

3.

Pomoc materialna dla uczniów

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2007.02.22

 

4.

Obowiązek nauki

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2011.02.28

 

5.

Transport dzieci i młodzieży

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2007.02.21

 

6.

System ewidencji podatków od osób fizycznych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 1999.10.18

 

7.

Ewidencja podatków, płatników i dłużników

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 1999.10.18

 

8.

Dzierżawcy i użytkownicy wieczyści gruntów

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 1999.10.18

 

9.

Numery porządkowe nieruchomości

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2007.02.22

 

10.

Utrzymanie czystości i porządku

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2007.02.22

 

11.

Sprawy dotyczące usuwania drzew i krzewów

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2007.02.22

 

12.

Ewidencja oczyszczalni przydomowych oraz zbiorników bezodpyłowych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2010.09.06

 

13.

Sołtysi

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2007.02.22

 

14.

Ewidencja wyrobów zawierających azbest

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2010.11.04

 

15.

Ewidencja zatwierdzonych projektów rozgraniczenia nieruchomości

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2010.10.27

 

16.

Ewidencja podpisanych umów na wywóz nieczystości stałych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2010.10.29

 

17.

Archiwum zakładowe

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2011.02.28

 

18.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2011.02.28

 

19.

Młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2011.02.28

 

20.

Ochrona przeciwpożarowa

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2011.02.28

 

21.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2014.12.04

 

22.

Rejestr osób przeznaczonych do formacji obrony cywilnej

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2010.10.13

 

23.

Rejestr wykaz łączników, kurierów i wykonawców do akcji kurierskiej

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2010.10.11

 

24.

Zezwolenie na uprawę maku

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2007.02.22

 

25.

Oświadczenia majątkowe

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2007.02.23

 

26.

Plany urządzania lasów nie stanowiących własności skarbu państwa

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 1999.10.18

 

27.

Najem lokali mieszkalnych - komunalnych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2000.03.15

 

28.

Dodatki mieszkaniowe

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2000.03.15

 

29.

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2000.03.15

 

30.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2000.03.15

 

31.

Ewidencja podmiotów uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2003.10.21

 

32.

Ewidencja ludności gminy Mycielin

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 1999.10.18

 

33.

Rejestry przedpoborowych i listy poborowych gminy Mycielin

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2000.03.31

 

34.

Ewidencja skarg i wniosków

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2000.03.15

 

35.

Biblioteki - wykaz czytelników

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2000.02.25

 

36.

Urząd stanu cywilnego w Mycielinie

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2000.05.19

 

37.

Udzielanie licencji w zakresie krajowego transportu drogowego i transportu drogowego w przewozach taksówkowych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2005.02.23

 


« powrót

Informację wytworzył: Rafał Szelągowski - 2015-08-21 08:30:31
Zatwierdził do publikacji: - 2015-08-21 08:30:31
Utworzony: 2015-08-21 08:30:31 przez Rafał Szelągowski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2017-03-01 09:02:32 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony