Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
piątek, 06. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Urząd Gminy :: Rejestry, ewidencje i archiwa :: rejestr danych osobowych
SIO - Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni placówek oświatowych


1.       NAZWA ZBIORU DANYCH

SIO - Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy

pedagogiczni placówek oświatowych

2.       ADMINISTRATOR  DANYCH

                Nazwa:                 Gmina Mycielin

                Miejscowość:         Słuszków

                REGON:                 000550350

3.   Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa  w art.31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych:

4.   Powierzenie przetwarzanie danych osobowych:

przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa

5.   Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych /art.23.1,art.27.2/:

Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463 z późn. zm.)

6.   Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

7.   Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

Nauczyciele, wychowawcy i i inni pracownicy pedagogiczni, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt. 1 ustawy o systemie informacji oświatowej.

8.       Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

 • PESEL
 • Płeć
 • Wykształcenie
 • nazwa szkoły i rok ukończenia
 • warunki zatrudnienia
 • staż pracy
 • historia pracy,
 • kary, nagrody
 • tytuł zawodowy
 • zawód wyuczony i wykonywany
 • uzyskane kwalifikacje
 • nieobecności w pracy
 • Płeć
 • Formy i wymiar zatrudnienia
 • Stopień awansu zawodowego
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Formy kształcenia i doskonalenia
 • Sprawowane funkcje i zajmowane stanowiska
 • Rodzaje prowadzonych zajęć albo przyczyny nieprowadzenia zajęć
 • Staż pracy
 • Wysokość wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników
 • Wysokość dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela

9.       Sposób zbierania danych do zbioru:

 • od osób, których dotyczą,
 • z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

10.    Sposób udostępniania danych ze zbioru:

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

11.    Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców , którym dane mogą być przekazywane: -

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: -
« powrót

Informację wytworzył: - 2015-08-26 11:38:59
Zatwierdził do publikacji: - 2015-08-26 11:38:59
Utworzony: 2015-08-26 11:38:59 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony