Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
piątek, 13. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Wójt Gminy Mycielin ogłasza drugi ustny, nieograniczony przetarg publiczny na najem nieruchomości rolnej o pow. 3,83 ha położonej w miejscowości Teodorów

Załączniki:
  » Ogłoszenie (152 KB)

 
 
Wójt Gminy Mycielin
ogłasza drugi ustny, nieograniczony przetarg publiczny
na najem nieruchomości rolnej o pow. 3,83 ha położonej
w miejscowości Teodorów
 
 

Przetarg przeprowadzony będzie w formie ustnej licytacji w dniu 28 grudnia 2015r. o godz. 10ºº, w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mycielin.

Warunkiem przystąpienia do przetargu na najem gruntu rolnego  jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w kwocie 50,00 zł  (pięćdziesiąt zł 00/100), z  dopiskiem „Wadium  do przetargu o najem gruntu rolnego w Teodorowie działki nr 136/2,137/4,142".

Wadium wpłacić należy najpóźniej do godz. 15-tej, dnia 22-12-2015r. na rachunek bankowy Gminy Mycielin nr 58 8407 0003 0500 2105 2000 0006  w Banku Spółdzielczym Pleszew Oddział Stawiszyn. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed  jego otwarciem.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Minimalne postąpienie, w  przetargu wynosi  10,00 zł  ( dziesięć złotych 00/100).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny najmu gruntu, a pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone na ich rachunek bankowy w terminie trzech dni od dnia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników, którzy wpłacili wadium, nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą lub gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Osoba reprezentująca w przetargu osoby prawne winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

« powrót

Informację wytworzył: - 2015-11-27 13:27:46
Zatwierdził do publikacji: Jerzy Matuszewski - 2015-11-27 13:27:46
Utworzony: 2015-11-27 13:27:46 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony