Strona korzysta z plik闚 cookies [przeczytaj wi璚ej] / Kontrast: Kontrast 鄴速y - czarny | Kontrast czarny - bia造 / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
niedziela, 12. lipca 2020 r.
Wyszukiwarka:
Strona g堯wna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Og這szenia, kurendy, informacje na 2020 r.
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nab鏎 na stanowisko
Nieruchomo軼i przeznaczone na sprzeda i do wydzier瘸wienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwent闚
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje spo貫czne
Wybory so速ys闚 i rad so貫ckich
Raport o stanie gminy
Zdalna Szko豉
Spis Rolny 2020r.
Urz康 Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urz璠u
Kierownictwo Urz璠u
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Sk豉d Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protoko造 Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz g這sowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAxTWI SPRAW
Karty us逝g publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwa造 Rady Gminy Mycielin
Zarz康zenia W鎩ta Gminy
FINANSE i BUD浩T
Bud瞠t
Bud瞠t 2020r.
Bud瞠t 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania bud瞠tu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZ. MIESZKA哸紟 GMINY
So貫ctwa Gminy Mycielin
Ochrona 字odowiska
DECYZJE 吐ODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr dzia豉lno軼i regulowanej
Podmioty zbieraj帷e zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddzia造wania na 鈔odowisko
Raporty o oddzia造waniu przedsi瞝zi璚ia na 鈔odowisko
Zam闚ienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Po篡tku Publicznego
Konkursy, og這szenia, rozstrzygni璚ia
O鈍iadczenia maj徠kowe   »
Wybory
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorz康owe 2018
Referendum og鏊nokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorz康owe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorz康owe 2010
Wybory 豉wnik闚 s康owych   »
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Ksi璕i Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozosta貫
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obs逝gi
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Nab鏎 na stanowisko
Publiczne Przedszkole Samorz康owe w Korzeniewie og豉sza nab鏎 na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego

Za陰czniki:
  » Og這szenie (2852 KB)
  » kwestionariusz (50 KB)

I. Kryteria kwalifikacyjne:
Wymagania niezb璠ne:
1) wykszta販enie wy窺ze, kierunek pedagogika, specjalno嗆: przedszkolna lub wczesnoszkolna z j瞛ykiem angielskim, zgodnie z rozporz康zeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegó這wych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre郵enia szkó i wypadków, w których mo積a zatrudni nauczycieli niemaj帷ych wy窺zego wykszta販enia lub uko鎍zonego zak豉du kszta販enia nauczycieli (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1264),
2) stopie awansu zawodowego: co najmniej nauczyciel kontraktowy

Wymagania dodatkowe:
1) kwalifikacje zgodnie z § 11 ust. 4 ww. rozporz康zenia (j瞛yk angielski),
2) co najmniej 2-letnie do鈍iadczenie na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego,
3) posiadanie pe軟ej zdolno軼i do czynno軼i prawnych i korzystania z praw publicznych,
4) niekaralno嗆 za przest瘼stwo pope軟ione umy郵nie,
5) nie toczy si przeciwko nauczycielowi/nauczycielce post瘼owanie karne lub dyscyplinarne, lub post瘼owanie o ubezw豉snowolnienie,
6) przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,
7) kreatywno嗆, umiej皻no嗆 podejmowania decyzji,
8) zdolno嗆 i otwarto嗆 na komunikowanie si w grupie pracowniczej i poza ni,
9) poczucie odpowiedzialno軼i,
10) znajomo嗆 i obs逝ga programów komputerowych: pakietu MS Office, umiej皻no嗆 korzystania z poczty elektronicznej, Internetu, Systemu Informacji O鈍iatowej,
11) wysoka kultura osobista.

II. Zakres zada na stanowisku:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opieku鎍zej w grupie dzieci,
2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych maj帷ych na celu poznanie mo磧iwo軼i i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
3) prowadzenie dokumentacji przedszkolnej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa,
4) udzia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
5) wspó逍raca z nauczycielami, specjalistami i pracownikami przedszkola,
6) wspó責zia豉nie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
7) inicjowanie i organizowanie imprez przedszkolnych,
8) anga穎wanie si w sprawy na rzecz przedszkola i podejmowanie dzia豉 w celu podnoszenia jako軼i jego pracy.

 

III. Wymagane dokumenty:
1) podanie o prac,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj帷ej si o zatrudnienie,
3) 篡ciorys (CV),
4) list motywacyjny,
5) orygina造 lub po鈍iadczone przez kandydata za zgodno嗆 z orygina貫m kopie dokumentów potwierdzaj帷ych posiadanie wymaganego wykszta販enia,
6) orygina造 lub po鈍iadczone przez kandydata za zgodno嗆 z orygina貫m kopie dokumentów potwierdzaj帷ych do鈍iadczenie zawodowe,
7) orygina lub po鈍iadczon przez kandydata za zgodno嗆 z orygina貫m kopia aktu nadania stopnia nauczyciela,
8) orygina造 lub po鈍iadczone przez kandydata za zgodno嗆 z orygina貫m kopie 鈍iadectw pracy potwierdzaj帷ych zatrudnienie na stanowisku nauczyciela,
9) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralno軼i za przest瘼stwo pope軟ione umy郵nie,
10) o鈍iadczenie o tym, 瞠 nie toczy si przeciwko nauczycielowi post瘼owanie karne lub dyscyplinarne lub post瘼owanie o ubezw豉snowolnienie,
11) o鈍iadczenie, 瞠 kandydat wyra瘸 zgod na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z pó幡. zm.) dla potrzeb niezb璠nych do realizacji procesu rekrutacji.


Dodatkowe informacje:
I. Oferty nale篡 sk豉da w zamkni皻ych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Nabór na nauczyciela wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu Samorz康owym w Korzeniewie"

na adres: Zespó Obs逝gi Ekonomicznej i Administracyjnej Szkó i Placówek O鈍iatowych Gminy Mycielin z/s w Korzeniewie, Korzeniew 51, 62-831 Korzeniew (budynek Gimnazjum w Korzeniewie) w terminie do dnia 22 sierpnia 2016r. do godz. 1500 (decyduje data wp造wu)

O terminie i miejscu przeprowadzenia post瘼owania konkursowego kandydaci zostan powiadomieni indywidualnie.

II. Z dniem 1 wrze郾ia 2016r. nast徙i przej軼ie zak豉du pracy, tj. Publicznego Przedszkola Samorz康owego w Korzeniewie, w którym dokonywany jest nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego na innego pracodawc - Zespó Przedszkolny w Korzeniewie.
Z tym dniem pracownicy Publicznego Przedszkola Samorz康owego w Korzeniewie stan si z mocy prawa pracownikami Zespo逝 Przedszkolnego w Korzeniewie.


« powr鏒

Informacj wytworzy: - 2016-07-18 14:47:13
Zatwierdzi do publikacji: - 2016-07-18 14:47:13
Utworzony: 2016-07-18 14:47:13 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2016-07-18 14:47:57 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 g鏎a strony