Strona korzysta z plik闚 cookies [przeczytaj wi璚ej] / Kontrast: Kontrast 鄴速y - czarny | Kontrast czarny - bia造 / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
niedziela, 12. lipca 2020 r.
Wyszukiwarka:
Strona g堯wna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Og這szenia, kurendy, informacje na 2020 r.
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nab鏎 na stanowisko
Nieruchomo軼i przeznaczone na sprzeda i do wydzier瘸wienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwent闚
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje spo貫czne
Wybory so速ys闚 i rad so貫ckich
Raport o stanie gminy
Zdalna Szko豉
Spis Rolny 2020r.
Urz康 Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urz璠u
Kierownictwo Urz璠u
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Sk豉d Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protoko造 Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz g這sowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAxTWI SPRAW
Karty us逝g publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwa造 Rady Gminy Mycielin
Zarz康zenia W鎩ta Gminy
FINANSE i BUD浩T
Bud瞠t
Bud瞠t 2020r.
Bud瞠t 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania bud瞠tu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZ. MIESZKA哸紟 GMINY
So貫ctwa Gminy Mycielin
Ochrona 字odowiska
DECYZJE 吐ODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr dzia豉lno軼i regulowanej
Podmioty zbieraj帷e zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddzia造wania na 鈔odowisko
Raporty o oddzia造waniu przedsi瞝zi璚ia na 鈔odowisko
Zam闚ienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Po篡tku Publicznego
Konkursy, og這szenia, rozstrzygni璚ia
O鈍iadczenia maj徠kowe   »
Wybory
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorz康owe 2018
Referendum og鏊nokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorz康owe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorz康owe 2010
Wybory 豉wnik闚 s康owych   »
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Ksi璕i Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozosta貫
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obs逝gi
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Nab鏎 na stanowisko
W粑T GMINY MYCIELIN OGxSZA NAB紑 NA WOLNE STANOWISKO URZ犵NICZE KIEROWNIKA ZESPOΣ OBSΣGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MYCIELIN

Za陰czniki:
  » Og這szenie o naborze (1099 KB)
  » Kwestionariusz osobowy (50 KB)

WÓJT GMINY MYCIELIN

OGxSZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZ犵NICZE

KIEROWNIKA ZESPOΣ OBSΣGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MYCIELIN

 

 

I. Nazwa i adres jednostki
Zespó Obs逝gi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin

Korzeniew 51, 62-831 Korzeniew

 

II. Okre郵enie stanowiska
Kierownik Zespo逝 Obs逝gi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych 
Gminy Mycielin

 

III. Wymagania, które powinien spe軟ia kandydat
1. niezb璠ne

1) obywatelstwo polskie,

2) pe軟a zdolno嗆 do czynno軼i prawnych oraz korzystanie z pe軟i praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem s康u za umy郵ne przest瘼stwo 軼igane z oskar瞠nia publicznego lub umy郵ne przest瘼stwo skarbowe,

4) wykszta販enie wy窺ze: ekonomia, prawo, administracja, zarz康zanie,

5) znajomo嗆 zasad ksi璕owo軼i bud瞠towej, planu kont i klasyfikacji bud瞠towej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek bud瞠towych i dyscypliny finansów publicznych,

6) znajomo嗆 zasad finansowania zada o鈍iatowych na szczeblu gminy jako organu samorz康u terytorialnego,

7) znajomo嗆 ustaw: o systemie o鈍iaty, Karta Nauczyciela, Prawo O鈍iatowe, o systemie informacji o鈍iatowej, o samorz康zie gminnym, o pracownikach samorz康owych, o finansach publicznych, rachunkowo軼i, Kodeks Pracy, o organizowaniu i prowadzeniu dzia豉lno軼i kulturalnej, o pomocy spo貫cznej,

8) co najmniej 5-letni sta pracy,

9) niekaralno嗆 zakazem pe軟ienia funkcji kierowniczych zwi您anych z dysponowaniem 鈔odkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialno軼i za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

10) nieposzlakowana opinia,

11) stan zdrowia pozwalaj帷y na zatrudnienie na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.

2. dodatkowe

1) do鈍iadczenie w administracji samorz康owej,

2) predyspozycje osobowo軼iowe: wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, systematyczno嗆, dyspozycyjno嗆, komunikatywno嗆, umiej皻no嗆 organizowania pracy i kierowania zespo貫m pracowników, odporno嗆 na stres, umiej皻no嗆 korzystania z przepisów prawa,

3) dobra znajomo嗆 obs逝gi komputera w 鈔odowisku Windows, programów pakietu Microsoft Office, podstawowych urz康ze biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner).

 

 

 

IV. Zakres zada wykonywanych na stanowisku
1. Kierowanie i sprawowanie nadzoru nad dzia豉lno軼i Zespo逝 Obs逝gi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin, zwanego dalej „Zespo貫m",
2. Reprezentowanie Zespo逝 na zewn徠rz,
3. Ustalanie wewn皻rznej organizacji pracy Zespo逝,
4. Wykonywanie w imieniu pracodawcy czynno軼i z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zespo逝,
5. Racjonalne i zgodne z ustalonym planem finansowym gospodarowanie 鈔odkami finansowymi i powierzonym mieniem,
6. Opracowywanie planów dzia豉nia Zespo逝 i sprawozda z ich wykonania,
7. Sk豉danie informacji Wójtowi Gminy Mycielin na temat sytuacji finansowej i bie膨cej dzia豉lno軼i Zespo逝 i obs逝giwanych jednostek,
8. Prowadzenie i koordynowanie dzia豉 w zakresie systemu informacji o鈍iatowej, w tym prowadzenie bazy danych o鈍iatowych,
9. Wykonywanie czynno軼i zwi您anych z rozliczaniem kosztów wychowania przedszkolnego,
10. Organizowanie inwentaryzacji sk豉dników maj徠kowych Zespo逝,
11. Archiwizacja zgromadzonej dokumentacji Zespo逝 oraz dokumentacji finansowej jednostek obs逝giwanych przez Zespó,
12.Sporz康zanie planu finansowego Zespo逝 oraz nadzór nad prawid這wo軼i sporz康zenia planów przez dyrektorów jednostek obs逝giwanych,
13. Udzia w opracowywaniu bud瞠tu Gminy, przygotowywanie dokumentów i danych do bud瞠tu,
14. Organizowanie i koordynowanie wspó逍racy jednostek organizacyjnych z organami gminy,
15. Dekretowanie dokumentów ksi璕owych oraz klasyfikowanie dochodów i wydatków,
16. Wystawianie dokumentów ksi璕owych (rachunków, not ksi璕owych, not odsetkowych, korekt),
17. Sporz康zenie dokumentów PK,
18. Rozliczanie 鈔odków otrzymanych z Urz璠u Gminy Mycielin w ramach dotacji i zada zleconych,
19. Komputerowe prowadzenie ksi庵 rachunkowych Zespo逝 oraz jednostek organizacyjnych,
20. Za豉twianie spraw i podejmowanie decyzji w granicach posiadanych upowa積ie.

V. Informacja o warunkach pracy
1. wymiar czasu pracy: pe貫n etat

2. rodzaj umowy: umowa o prac

3. praca przy komputerze,

4. obs逝ga urz康ze biurowych,

5. w zale積o軼i od potrzeb mo磧iwo嗆 wyjazdu poza sta貫 miejsce pracy.

 

VI. W miesi帷u poprzedzaj帷ym dat upublicznienia og這szenia o naborze wska幡ik zatrudnienia osób niepe軟osprawnych w Urz璠zie Gminy Mycielin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej oraz zatrudnianiu osób niepe軟osprawnych, by ni窺zy ni 6%.

VII. Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny,
2. 砰ciorys - Curriculum Vitae z dok豉dnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj帷ej si o zatrudnienie wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik do niniejszego og這szenia,
4. Kserokopie 鈍iadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
5. Za鈍iadczenie o zatrudnieniu - w przypadku trwania stosunku pracy,
6. Kserokopie dokumentów potwierdzaj帷ych wykszta販enie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe,
7. O鈍iadczenie kandydata podpisane w豉snor璚znym podpisem:
a) o pe軟ej zdolno軼i do czynno軼i prawnych oraz korzystaniu z pe軟i praw publicznych,

b) o braku skazania prawomocnym wyrokiem s康u za umy郵ne przest瘼stwo 軼igane z oskar瞠nia publicznego lub umy郵ne przest瘼stwo skarbowe,

c) o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pe軟ienia funkcji zwi您anych z dysponowaniem 鈔odkami publicznymi,

d) o wyra瞠niu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby post瘼owania rekrutacyjnego zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 922),

e) o braku przeciwwskaza zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.

8. Kserokopia dokumentu potwierdzaj帷ego niepe軟osprawno嗆 (w przypadku osób zamierzaj帷ych skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorz康owych).

9. Inne dokumenty potwierdzaj帷e przygotowanie na proponowane stanowisko.

 

Kserokopie z這穎nych dokumentów w ofercie musz by po鈍iadczone przez kandydata za zgodno嗆 z orygina貫m.

 

VIII. Termin i miejsce sk豉dania dokumentów
Oferty nale篡 sk豉da w terminie do dnia 21 grudnia 2017r. do godz. 1530 :

- w sekretariacie Urz璠u Gminy Mycielin, pokój nr 8

lub

- drog pocztow na adres:

Urz康 Gminy Mycielin

S逝szków 27, 62-831 Korzeniew

w zamkni皻ych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Zespo逝 Obs逝gi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin".

 

Oferty, które wp造n do Urz璠u Gminy Mycielin po wy瞠j okre郵onym terminie nie b璠 rozpatrywane.

Szczegó這we informacje mo積a uzyska pod nr tel. 62 75 13 410.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.mycielin.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urz璠zie Gminy Mycielin.

 


« powr鏒

Informacj wytworzy: Aleksandra Filipowicz - 2017-12-08 13:18:29
Zatwierdzi do publikacji: Jerzy Matuszewski - 2017-12-08 13:18:29
Utworzony: 2017-12-08 13:18:29 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2017-12-08 13:36:26 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 g鏎a strony