Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Góra BIP Logo
sobota, 28. stycznia 2023 r.
Grafika Menu Głównego - Punkt Strona główna BIP
Grafika Menu Głównego - PunktInformacje
Grafika Menu Głównego Strzałka ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Grafika Menu Głównego Strzałka DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Grafika Menu Głównego Strzałka Tekst łatwy do czytania (ETR)
Grafika Menu Głównego Strzałka Działalność lobbingowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Stypendium Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka RODO
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2023 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2022 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Gmina Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontakt
Grafika Menu Głównego Strzałka Nabór na stanowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Grafika Menu Głównego Strzałka Plany, Programy, Regulaminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Praca dla absolwentów
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Konsultacje społeczne
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory sołtysów i rad sołeckich
Grafika Menu Głównego Strzałka Raport o stanie gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Rolny 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła +
Grafika Menu Głównego Strzałka "Poznaj Polskę"
Grafika Menu Głównego Strzałka Rekrutacja do przedszkoli i kl. I szkół podstawowych" na rok szkolny 2022/2023
Grafika Menu Głównego Strzałka "Posiłek w szkole i w domu"
Grafika Menu Głównego - PunktUrząd Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Regulamin organizacyjny Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Kierownictwo Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Referaty i stanowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka Kodeks Etyki
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestry, ewidencje i archiwa
Grafika Menu Głównego Strzałka rejestr danych osobowych
Grafika Menu Głównego - PunktKOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
Grafika Menu Głównego Strzałka Urząd Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka GOPS
Grafika Menu Głównego Strzałka Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z/s w Mycielinie
Grafika Menu Głównego Strzałka ZOJ
Grafika Menu Głównego - PunktRADA GMINY MYCIELIN
Grafika Menu Głównego Strzałka Sesja
Grafika Menu Głównego Strzałka Dane adresowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Skład Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zawiadomienia o sesji
Grafika Menu Głównego Strzałka Protokoły Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Komisje Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Transmisje z obrad Rady Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Interpelacje i zapytania
Grafika Menu Głównego Strzałka Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktJAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Grafika Menu Głównego Strzałka Karty usług publicznych
Grafika Menu Głównego - PunktPrawo lokalne
Grafika Menu Głównego Strzałka Statut
Grafika Menu Głównego Strzałka Uchwały Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zarządzenia Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego - PunktFINANSE i BUDŻET
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wieloletnia Prognoza Finansowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania z wykonania budżetu
Grafika Menu Głównego Strzałka Opinie RIO
Grafika Menu Głównego Strzałka Udzielone ulgi i umorzenia
Grafika Menu Głównego Strzałka Pomoc publiczna
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje o stanie mienia komunalnego
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania finansowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontrole
Grafika Menu Głównego - Punkt
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
Grafika Menu Głównego - PunktSAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Grafika Menu Głównego Strzałka Sołectwa Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktOchrona Środowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Grafika Menu Głównego Strzałka ZDROWIE
Grafika Menu Głównego Strzałka Gospodarka odpadami
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Harmonogramy wywozu
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr działalności regulowanej
Grafika Menu Głównego Strzałka Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Grafika Menu Głównego Strzałka Poziomy recykllingu
Grafika Menu Głównego Strzałka Segregacja odpadów
Grafika Menu Głównego Strzałka AZBEST
Grafika Menu Głównego Strzałka Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Grafika Menu Głównego - PunktZamówienia Publiczne
Grafika Menu Głównego Strzałka PRZETARGI
Grafika Menu Głównego Strzałka Zapytania ofertowe
Grafika Menu Głównego - Punkt
Dokumenty do pobrania   »
Grafika Menu Głównego - PunktOrganizacje Pożytku Publicznego
Grafika Menu Głównego Strzałka Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Grafika Menu Głównego - Punkt
Oświadczenia majątkowe   »
Grafika Menu Głównego - PunktWybory
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka INFORMACJE
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2018
Grafika Menu Głównego Strzałka Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta RP 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2014r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory prezydenckie 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wybory ławników sądowych   »
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2011
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Izb Rolniczych
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2015
Grafika Menu Głównego - PunktInstytucje kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego - PunktPozostałe
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wielkopolska Karta Rodziny
Grafika Menu Głównego - Punkt Instrukcja Obsługi
Grafika Menu Głównego - Punkt Informacje nieudostępnione w BIP
Grafika Menu Głównego - Punkt Redakcja
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Mapa serwisu
Grafika Menu Głównego - PunktOcena przydatności wody do spożycia
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Dzierzbin
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Danowiec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Kościelec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Korzeniew
Grafika Menu Głównego - Punkt Dzienniki Ustaw
Grafika Menu Głównego - Punkt Monitory Polski
Grafika Menu Głównego - Punkt Rejestr zmian
Grafika Menu Głównego - Punkt Statystyki odwiedzin
Grafika Menu Głównego - Punkt Administracja
Grafika Menu Głównego - Punkt Portal Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Polityka cookies
Grafika Menu Głównego - Punkt Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Nabór na stanowisko
WÓJT GMINY MYCIELIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MYCIELIN

Załączniki:
  » Ogłoszenie o naborze (1099 KB)
  » Kwestionariusz osobowy (50 KB)

WÓJT GMINY MYCIELIN

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIKA ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MYCIELIN

 

 

I. Nazwa i adres jednostki
Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin

Korzeniew 51, 62-831 Korzeniew

 

II. Określenie stanowiska
Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych 
Gminy Mycielin

 

III. Wymagania, które powinien spełniać kandydat
1. niezbędne

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) wykształcenie wyższe: ekonomia, prawo, administracja, zarządzanie,

5) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

6) znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego,

7) znajomość ustaw: o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Prawo Oświatowe, o systemie informacji oświatowej, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, rachunkowości, Kodeks Pracy, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o pomocy społecznej,

8) co najmniej 5-letni staż pracy,

9) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

10) nieposzlakowana opinia,

11) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.

2. dodatkowe

1) doświadczenie w administracji samorządowej,

2) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, systematyczność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy i kierowania zespołem pracowników, odporność na stres, umiejętność korzystania z przepisów prawa,

3) dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu Microsoft Office, podstawowych urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner).

 

 

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1. Kierowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin, zwanego dalej „Zespołem",
2. Reprezentowanie Zespołu na zewnątrz,
3. Ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Zespołu,
4. Wykonywanie w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zespołu,
5. Racjonalne i zgodne z ustalonym planem finansowym gospodarowanie środkami finansowymi i powierzonym mieniem,
6. Opracowywanie planów działania Zespołu i sprawozdań z ich wykonania,
7. Składanie informacji Wójtowi Gminy Mycielin na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Zespołu i obsługiwanych jednostek,
8. Prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej, w tym prowadzenie bazy danych oświatowych,
9. Wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem kosztów wychowania przedszkolnego,
10. Organizowanie inwentaryzacji składników majątkowych Zespołu,
11. Archiwizacja zgromadzonej dokumentacji Zespołu oraz dokumentacji finansowej jednostek obsługiwanych przez Zespół,
12.Sporządzanie planu finansowego Zespołu oraz nadzór nad prawidłowością sporządzenia planów przez dyrektorów jednostek obsługiwanych,
13. Udział w opracowywaniu budżetu Gminy, przygotowywanie dokumentów i danych do budżetu,
14. Organizowanie i koordynowanie współpracy jednostek organizacyjnych z organami gminy,
15. Dekretowanie dokumentów księgowych oraz klasyfikowanie dochodów i wydatków,
16. Wystawianie dokumentów księgowych (rachunków, not księgowych, not odsetkowych, korekt),
17. Sporządzenie dokumentów PK,
18. Rozliczanie środków otrzymanych z Urzędu Gminy Mycielin w ramach dotacji i zadań zleconych,
19. Komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Zespołu oraz jednostek organizacyjnych,
20. Załatwianie spraw i podejmowanie decyzji w granicach posiadanych upoważnień.

V. Informacja o warunkach pracy
1. wymiar czasu pracy: pełen etat

2. rodzaj umowy: umowa o pracę

3. praca przy komputerze,

4. obsługa urządzeń biurowych,

5. w zależności od potrzeb możliwość wyjazdu poza stałe miejsce pracy.

 

VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Mycielin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny,
2. Życiorys - Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia,
4. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
5. Zaświadczenie o zatrudnieniu - w przypadku trwania stosunku pracy,
6. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe,
7. Oświadczenie kandydata podpisane własnoręcznym podpisem:
a) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 922),

e) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.

8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).

9. Inne dokumenty potwierdzające przygotowanie na proponowane stanowisko.

 

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów
Oferty należy składać w terminie do dnia 21 grudnia 2017r. do godz. 1530 :

- w sekretariacie Urzędu Gminy Mycielin, pokój nr 8

lub

- drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy Mycielin

Słuszków 27, 62-831 Korzeniew

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin".

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Mycielin po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 75 13 410.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.mycielin.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Mycielin.

 


« powrót

Informację wytworzył: Aleksandra Filipowicz - 2017-12-08 13:18:29
Zatwierdził do publikacji: - 2017-12-08 13:18:29
Utworzony: 2017-12-08 13:18:29 przez Rafał Szelągowski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2017-12-08 13:36:26 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony