Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
poniedziałek, 09. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Nabór na stanowisko
WÓJT GMINY MYCIELIN Zatrudni trenera środowiskowego(animatora sportu) w ramach projektu „ANIMATOR –MOJE BOISKO ORLIK 2012”

Załączniki:
  » ogłoszenie w sprawie zatrudnienia trenera środowiskowego (animatora sportu) (157 KB)

WÓJT GMINY MYCIELIN
Zatrudni trenera środowiskowego(animatora sportu) w ramach projektu
„ANIMATOR -MOJE BOISKO ORLIK 2012"
(Forma zatrudnienia - umowa zlecenie , okres zatrudnienia : marzec - listopad 2011 r. )

 

1. Wymagania niezbędne:

a) Obywatelstwo polskie ,
b) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
c) Pełna zdolność do czynności prawnej , oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) Osoba nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
e) Ukończone studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską w wymiarze co najmniej 80 godz. w danej dyscyplinie albo

f) Co najmniej średnie wykształcenie i uprawnienia instruktorskie w zakresie gier zespołowych , tenisa ziemnego zakończone zdanym egzaminem.

 
2. Wymagania dodatkowe :
 
Mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela , trenera czy instruktora sportu.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) organizacja imprez sportowych , turniejów, zawodów itp.,
b) szerzenie i popularyzacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy,
c)współpraca z nauczycielami z terenu gminy w zakresie organizacji zajęć sportowych,
d) inicjowanie i popularyzacja akcji sportowych,
e) działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej,
g) włączenie innych instytucji i organizacji do wspomagania i wspierania zadań realizowanych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 ,
h) Pozyskiwanie partnerów do aktywizacji sportowej środowiska ,

i) Bieżące prowadzenie wymaganej dokumentacji,


4. Wymagane dokumenty :
a) Życiorys (cv) ,
b) List motywacyjny,
c) Koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012 w Mycielinie(tj. m.in. proponowany zakres zajęć i zawodów sportowych,
d) Kserokopia świadectw pracy lub zaświadczeń z pracy,

e) Kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich i instruktorskich,

f) Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności ,
g) Oświadczenie o niekaralności ,
h) Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,

i) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny zostać opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Mycielin , pokój nr 8 w godz. od 7.30 do 15.00 lub przesłać poczta na adres Urząd Gminy Mycielin , 62-831 Korzeniew z dopiskiem „ Animator Moje Boisko Orlik 2012 r." w terminie do dnia 7 lutego 2011 r.

 

Informacje dodatkowe
1.Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Szkolnym Związkiem Sportowym w Poznaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (I umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).
2. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia z Urzędem Gminy Mycielin (II umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).

 

Wójt Gminy                                                              
(-) Jerzy Matuszewski                                                       « powrót

Informację wytworzył: - 2011-01-18 13:00:09
Zatwierdził do publikacji: - 2011-01-18 13:00:09
Utworzony: 2011-01-18 13:00:09 przez Rafał Szelągowski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2011-01-18 13:23:13 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony