Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
sobota, 07. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Ogłoszenia, kurendy, informacje :: Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Kurenda w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Załączniki:
  » Treść kurendy (118 KB)
  » Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (1577 KB)

Mycielin, dnia 14.01.2019r.

 

 

K U R E N D A

 


Wójt Gminy Mycielin informuje, że w terminie od dnia 01.02.2019r. do 28.02.2019r. w Urzędzie Gminy Mycielin (pok. Nr 17) będzie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wszyscy składający wniosek rolnicy proszeni są o podawanie numeru konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot podatku.
Nowym elementem wniosku o zwrot podatku akcyzowego będzie zaświadczenie o średniej rocznej liczbie bydła za rok 2018 będącego w posiadaniu producenta rolnego. Dotychczas obowiązujący wzór wniosku został uzupełniony w punkcie IV o pole, w którym producent rolny będzie podawał informacje o średniej rocznej liczbie bydła będącego w jego posiadaniu w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.
Producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego oraz ksero faktur VAT za okres od 01.08.2018r. do 31.01.2019r. (wymagane są również oryginały faktur na podstawie których tut. Urząd stwierdzi zgodność kopii faktur z oryginałem).
Dodatkowo do składanego wniosku prosimy załączyć:

  • wykaz wszystkich faktur - załącznik nr 1,
  • klauzulę informacyjną - załącznik nr 2, 
  • kopie umów lub oświadczeń potwierdzających dzierżawę (tylko podatnicy użytkujący grunty na podstawie umowy dzierżawy ustnej),
  • zaświadczenie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wielkości posiadanego bydła w gospodarstwie rolnym (producenci rolni, w których skład gospodarstwa wchodzi bydło, w celu otrzymania większego zwrotu podatku akcyzowego).
Wzory formularzy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mycielin w zakładce dokumenty do pobrania - podatki lub w Urzędzie Gminy Mycielin, pok. Nr 17.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Szelągowski

 


« powrót

Informację wytworzył: Monika Wiśniewska - 2019-01-16 12:20:19
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szelągowski - 2019-01-16 12:20:19
Utworzony: 2019-01-16 12:20:19 przez Rafał Szelągowski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2019-01-16 12:25:01 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony