Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
niedziela, 15. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Ogłoszenia, kurendy, informacje :: Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dnia 1 sierpnia 2019r.


                                                                                                                              Mycielin, dnia 01.07.2019r.INFORMACJA
O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD DNIA 1 SIERPNIA 2019r.

(Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.)

Wójt Gminy Mycielin zawiadamia, że Rada Gminy Mycielin w dniu 4 czerwca 2019r. podjęła uchwałę
Nr IX/43/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia wyższej stawki opłaty za odpady nie zbierane selektywnie na terenie Gminy Mycielin (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca 2019r., poz. 5729)

Od dnia 1 sierpnia 2019r. będą obowiązywały nowe stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
:

 

- odpady zbierane selektywnie stawka wynosić będzie 16,50 zł za osobę
na miesiąc
,

- odpady nie zbierane selektywnie stawka wynosić będzie 30,00 zł za osobę na miesiąc.

System gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z założeniami ustawodawcy
(art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.) oparty jest na zasadzie samofinansowania. Oznacza to, że środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanych przez właścicieli nieruchomości powinny w całości pokryć koszty związane
z funkcjonowaniem systemu.

Mając na uwadze powyższe po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych
i w związku ze wzrostem cen usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, oraz po szczegółowej analizie systemu opłat stwierdzono, że aby system mógł się samobilansować należy dostosować wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej przez mieszkańców do aktualnego stanu.

  1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma ZAWIADOMIENIE o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie danych zawartych w deklaracji ( iloczyn nowej stawki opłaty i liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość).

  2. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji!

Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku: zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych lub zmiany innych danych, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

  1. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu, zgodnie art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996r.
    o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.).

  2. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właściciela nieruchomości, wobec którego została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
                                                                                                                                  Wójt Gminy Mycielin
                                                                                                                                 /-/ Rafał Szelągowski


« powrót

Informację wytworzył: - 2019-07-02 14:02:35
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szelągowski - 2019-07-02 14:02:35
Utworzony: 2019-07-02 14:02:35 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2019-07-02 14:03:19 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony