Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Góra BIP Logo
sobota, 28. stycznia 2023 r.
Grafika Menu Głównego - Punkt Strona główna BIP
Grafika Menu Głównego - PunktInformacje
Grafika Menu Głównego Strzałka ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Grafika Menu Głównego Strzałka DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Grafika Menu Głównego Strzałka Tekst łatwy do czytania (ETR)
Grafika Menu Głównego Strzałka Działalność lobbingowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Stypendium Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka RODO
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2023 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2022 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Gmina Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontakt
Grafika Menu Głównego Strzałka Nabór na stanowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Grafika Menu Głównego Strzałka Plany, Programy, Regulaminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Praca dla absolwentów
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Konsultacje społeczne
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory sołtysów i rad sołeckich
Grafika Menu Głównego Strzałka Raport o stanie gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Rolny 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła +
Grafika Menu Głównego Strzałka "Poznaj Polskę"
Grafika Menu Głównego Strzałka Rekrutacja do przedszkoli i kl. I szkół podstawowych" na rok szkolny 2022/2023
Grafika Menu Głównego Strzałka "Posiłek w szkole i w domu"
Grafika Menu Głównego - PunktUrząd Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Regulamin organizacyjny Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Kierownictwo Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Referaty i stanowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka Kodeks Etyki
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestry, ewidencje i archiwa
Grafika Menu Głównego Strzałka rejestr danych osobowych
Grafika Menu Głównego - PunktKOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
Grafika Menu Głównego Strzałka Urząd Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka GOPS
Grafika Menu Głównego Strzałka Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z/s w Mycielinie
Grafika Menu Głównego Strzałka ZOJ
Grafika Menu Głównego - PunktRADA GMINY MYCIELIN
Grafika Menu Głównego Strzałka Sesja
Grafika Menu Głównego Strzałka Dane adresowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Skład Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zawiadomienia o sesji
Grafika Menu Głównego Strzałka Protokoły Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Komisje Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Transmisje z obrad Rady Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Interpelacje i zapytania
Grafika Menu Głównego Strzałka Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktJAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Grafika Menu Głównego Strzałka Karty usług publicznych
Grafika Menu Głównego - PunktPrawo lokalne
Grafika Menu Głównego Strzałka Statut
Grafika Menu Głównego Strzałka Uchwały Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zarządzenia Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego - PunktFINANSE i BUDŻET
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wieloletnia Prognoza Finansowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania z wykonania budżetu
Grafika Menu Głównego Strzałka Opinie RIO
Grafika Menu Głównego Strzałka Udzielone ulgi i umorzenia
Grafika Menu Głównego Strzałka Pomoc publiczna
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje o stanie mienia komunalnego
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania finansowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontrole
Grafika Menu Głównego - Punkt
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
Grafika Menu Głównego - PunktSAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Grafika Menu Głównego Strzałka Sołectwa Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktOchrona Środowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Grafika Menu Głównego Strzałka ZDROWIE
Grafika Menu Głównego Strzałka Gospodarka odpadami
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Harmonogramy wywozu
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr działalności regulowanej
Grafika Menu Głównego Strzałka Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Grafika Menu Głównego Strzałka Poziomy recykllingu
Grafika Menu Głównego Strzałka Segregacja odpadów
Grafika Menu Głównego Strzałka AZBEST
Grafika Menu Głównego Strzałka Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Grafika Menu Głównego - PunktZamówienia Publiczne
Grafika Menu Głównego Strzałka PRZETARGI
Grafika Menu Głównego Strzałka Zapytania ofertowe
Grafika Menu Głównego - Punkt
Dokumenty do pobrania   »
Grafika Menu Głównego - PunktOrganizacje Pożytku Publicznego
Grafika Menu Głównego Strzałka Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Grafika Menu Głównego - Punkt
Oświadczenia majątkowe   »
Grafika Menu Głównego - PunktWybory
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka INFORMACJE
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2018
Grafika Menu Głównego Strzałka Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta RP 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2014r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory prezydenckie 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wybory ławników sądowych   »
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2011
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Izb Rolniczych
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2015
Grafika Menu Głównego - PunktInstytucje kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego - PunktPozostałe
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wielkopolska Karta Rodziny
Grafika Menu Głównego - Punkt Instrukcja Obsługi
Grafika Menu Głównego - Punkt Informacje nieudostępnione w BIP
Grafika Menu Głównego - Punkt Redakcja
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Mapa serwisu
Grafika Menu Głównego - PunktOcena przydatności wody do spożycia
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Dzierzbin
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Danowiec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Kościelec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Korzeniew
Grafika Menu Głównego - Punkt Dzienniki Ustaw
Grafika Menu Głównego - Punkt Monitory Polski
Grafika Menu Głównego - Punkt Rejestr zmian
Grafika Menu Głównego - Punkt Statystyki odwiedzin
Grafika Menu Głównego - Punkt Administracja
Grafika Menu Głównego - Punkt Portal Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Polityka cookies
Grafika Menu Głównego - Punkt Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Nabór na stanowisko
p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie ogłasza nabór na wolne stanowisko - Pracownik socjalny 01.06.2021 r.

Załączniki:
  » Ogłoszenie o naborze z dn. 01.06.2021 r. (2453 KB)
  » Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych (12 KB)
  » Kwestionariusz osobowy (118 KB)
  » Oświadczenie o niekaralności (14 KB)
  » Oświadczenie - przetwarzanie danych (14 KB)

Korzeniew, 01.06.2021 r.

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie
ogłasza nabór na wolne stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY

1. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie z/s
w Korzeniewie, Korzeniew 114, 62-831 Korzeniew

2. Stanowisko pracy: pracownik socjalny
3. Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo)
4. Wymagania:
4.1. obywatelstwo polskie,
4.2. wykształcenie określone niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie
z ustawą o pomocy społeczne tj.
- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub,
- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub,
- ukończone do dnia 31 grudnia 2013r. studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: politologia, polityka społeczna, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
- ukończone do dnia 01 maja 2004r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia bez względu na rodzaj specjalności.
4.3. nieposzlakowana opinia,
4.4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4.5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.6. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.
5. Wymagania dodatkowe:
5.1. umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz programu POMOST,
5.2. umiejętność pracy w zespole,
5.3. umiejętność podejmowania decyzji,
5.4. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
e) solidność i rzetelność, dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnej pracy,
5.5. kreatywność, samodyscyplina, terminowość, łatwość przyswajania wiedzy, empatia,
5.6. prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.
6. Zakres czynności:
6.1. świadczenie pracy socjalnej z wykorzystaniem dostępnych metod, technik i środków,
6.2. rozpoznawanie oraz analiza indywidualnych potrzeb mieszkańców,
6.3. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych i w ramach realizacji gminnych programów osłonowych oraz wnioskowanie o wskazane merytorycznie formy pomocy,
6.4. przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych,
6.5. udzielanie osobom i rodzinom zgłaszającym się po pomoc pełnej informacji o dostępnych formach pomocy,
6.6. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa,
6.7. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin,
6.8. inicjowanie nowych form pracy i pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie dokumentacji środowisk objętych pomocą i realizowanych zadań,
6.9. diagnozowanie, analizowanie i ocenianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
6.10.opracowywanie sprawozdań i informacji o realizowanych działaniach,
6.11. udzielenie informacji organom, instytucjom, osobom fizycznym w oparciu o obowiązujący stan prawny,
6.12. przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego,
6.13. obsługa programu komputerowego „Pomost",
6.14. inne zadania zlecone przez p.o. Kierownika GOPS w Mycielinie.
7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
7.1. praca na pełen etat,
7.2. praca w środowisku,
7.3. praca w biurze, w tym także przy komputerze,
7.4. bezpośredni kontakt z klientami pomocy społecznej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w Mycielinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

8. Wymagane dokumenty:
8.1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
8.2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
8.3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
8.4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8.5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,
8.6. oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
8.7. CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji".
8.8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
9. Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach
w terminie do 18.06.2021 r. do godziny 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie, Korzeniew 114, 62-831 Korzeniew
z adnotacjąNabór na stanowisko pracownika socjalnego".

Dokumenty, które wpłyną do GOPS w Mycielinie po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-62)
75 11 948

10. Inne informacje:

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu procesu rekrutacji. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mycielin (http://www.bip.mycielin.pl).

Klauzula informacyjna RODO w GOPS w Mycielinie

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w
Mycielinie z siedzibą Korzeniew 114, 62-831 Korzeniew, nr.tel. 62 75 11 948, e-mail: gopsmycielin@post.pl
2.
Kontakt do inspektora danych osobowych: inspektor@osdidk.pl
3. Pani/Pana dane wskazane w art. 22 przepisach Kodeksu pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko „pracownik socjalny" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Mycielinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO, natomiast inne dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym
czasie.
4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. Podanie przez państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

                                             p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie

                                                                                    /-/ Daria Bończak

 


« powrót

Informację wytworzył: - 2021-06-01 13:27:32
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szelągowski - 2021-06-01 13:27:32
Utworzony: 2021-06-01 13:27:32 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2021-06-01 13:31:15 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony