Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
niedziela, 15. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Organizacje Pożytku Publicznego :: Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury ...

Załączniki:
  » Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 17 lutego 2012 r. (73 KB)
  » Załącznik nr 2 i 3 do Zarządzenia Nr 6/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 17 lutego 2012 r. (88 KB)
  » Załącznik Nr 1 i 2 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej (65 KB)
  » Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 17 lutego 2012 r (87 KB)

Zarządzenie Nr 6/2012

Wójta Gminy Mycielin

z dnia 17 lutego 2012 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mycielin w 2012 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/66/2011 Rady Gminy Mycielin  z dnia 31 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Uprawnionymi Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r. zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie:

1. Ilona Ryżak - Sekretarz Gminy - pełniąca funkcję przewodniczącej komisji

2. Monika Wiśniewska - Referent ds. Obrony cywilnej, promocji gminy i kultury - sekretarz komisji

3. Barbara Dymkowska - Skarbnik Gminy - członek komisji

 

§ 2

 

1. Zadaniem Komisji wymienionej w § 1 będzie przeprowadzenie oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mycielin  w 2012 roku.

 

2. Komisja Konkursowa działa na podstawie „Regulaminu Pracy" stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

1. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym na formularzach ocen.

 

2. Formularz oceny formalnej oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

3. Formularz oceny merytorycznej oferty stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójta Gminy                      

Jerzy Matuszewski                  


« powrót

Informację wytworzył: Monika Wiśniewska - 2012-02-20 11:26:34
Zatwierdził do publikacji: Ilona Ryżak - 2012-02-20 11:26:34
Utworzony: 2012-02-20 11:26:34 przez Rafał Szelągowski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2012-02-20 11:33:20 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony