Strona korzysta z plik闚 cookies [przeczytaj wi璚ej] / Kontrast: Kontrast 鄴速y - czarny | Kontrast czarny - bia造 / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
pi徠ek, 14. sierpnia 2020 r.
Wyszukiwarka:
Strona g堯wna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Og這szenia, kurendy, informacje na 2020 r.
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nab鏎 na stanowisko
Nieruchomo軼i przeznaczone na sprzeda i do wydzier瘸wienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwent闚
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje spo貫czne
Wybory so速ys闚 i rad so貫ckich
Raport o stanie gminy
Zdalna Szko豉
Spis Rolny 2020r.
Urz康 Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urz璠u
Kierownictwo Urz璠u
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Sk豉d Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protoko造 Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz g這sowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAxTWI SPRAW
Karty us逝g publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwa造 Rady Gminy Mycielin
Zarz康zenia W鎩ta Gminy
FINANSE i BUD浩T
Bud瞠t
Bud瞠t 2020r.
Bud瞠t 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania bud瞠tu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZ. MIESZKA哸紟 GMINY
So貫ctwa Gminy Mycielin
Ochrona 字odowiska
DECYZJE 吐ODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr dzia豉lno軼i regulowanej
Podmioty zbieraj帷e zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddzia造wania na 鈔odowisko
Raporty o oddzia造waniu przedsi瞝zi璚ia na 鈔odowisko
Zam闚ienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Po篡tku Publicznego
Konkursy, og這szenia, rozstrzygni璚ia
O鈍iadczenia maj徠kowe   »
Wybory
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorz康owe 2018
Referendum og鏊nokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorz康owe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorz康owe 2010
Wybory 豉wnik闚 s康owych   »
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Ksi璕i Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozosta貫
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obs逝gi
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Og這szenia, kurendy, informacje :: kurendy wcze郾iejsze lata
W粑T GMINY MYCIELIN informuje o mo磧iwo軼i skorzystania z dofinansowania zakupu podr璚znik闚 w ramach Rz康owego programu pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna

Za陰czniki:
  » Informacja dot. wyprawki szkolnej na 2012 (161 KB)
  » WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rz康owego programu pomocy uczniom w 2012 r. -- „Wyprawka szkolna” (152 KB)
  » WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rz康owego programu pomocy uczniom w 2012 r. -- „Wyprawka szkolna” orzeczenie (107 KB)

Mycielin, dnia 12 lipca 2012 r.K U R E N D AWÓJT GMINY MYCIELIN informuje o mo磧iwo軼i skorzystania z dofinansowania zakupu podr璚zników w ramach Rz康owego programu pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna".

Zgodnie z Uchwa陰 Nr 93/2012 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie Rz康owego programu pomocy uczniom w 2012r. - „ Wyprawka szkolna":


 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podr璚zników obejmuje si uczniów rozpoczynaj帷ych w roku szkolnym 2012/2013 nauk w klasach I-IV szko造 podstawowej.

 2. Pomoc w formie dofinansowania podr璚zników do kszta販enia ogólnego, w tym specjalnego obejmuje si uczniów: s豉bowidz帷ych, nies造sz帷ych, z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepe軟osprawno軼iami sprz篹onymi w przypadku, gdy jedn z niepe軟osprawno軼i jest niepe軟osprawno嗆 wymieniona wy瞠j, posiadaj帷ym orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrze郾ia 1991 r. o systemie o鈍iaty, ucz瘰zczaj帷ych w roku szkolnym 2012/2013 do szkó podstawowych i gimnazjów.

 3. Pomocy udziela si uczniom, o których mowa w pkt. 1 pochodz帷ym z rodzin, w których dochód na osob nie przekracza kryterium dochodowego na osob w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo貫cznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z pó幡. zm.), tj. 351 z, z wy陰czeniem uczniów klasy I szko造 podstawowej.

 4. W przypadku uczniów klas I szko造 podstawowej pomocy udziela si uczniom, pochodz帷ym z rodzin, w których dochód na osob nie przekracza kryterium dochodowego na osob w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o 鈍iadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z pó幡. zm.) tj. 504 z na osob w rodzinie (w przypadku rodzin wychowuj帷ych niepe軟osprawne dziecko 583 z).

 5. W przypadku uczniów klas II-IV szko造 podstawowej pomoc mo瞠 by udzielona tak瞠 uczniom z rodzin niespe軟iaj帷ych kryterium dochodowego, w których wyst瘼uj przypadki okre郵one w art. 7 ustawy o pomocy spo貫cznej, tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomno嗆, bezrobocie, niepe軟osprawno嗆, d逝gotrwa豉 lub ci篹ka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu lud幟i, potrzeba ochrony macierzy雟twa lub wielodzietno軼i, bezradno嗆 w sprawach opieku鎍zo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego zw豉szcza w rodzinach niepe軟ych lub wielodzietnych, brak umiej皻no軼i w przystosowaniu do 篡cia m這dzie篡 opuszczaj帷ej ca這dobowe placówki opieku鎍zo wychowawcze, trudno軼i w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchod嬈y lub ochron uzupe軟iaj帷, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, kl瘰ka 篡wio這wa lub ekologiczna. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szko造.

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, zgodnie z kryterium, o którym mowa w pkt. 5, nie mo瞠 przekroczy w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szko造 podstawowej

6. Dofinansowanie zakupu podr璚zników b璠zie wynosi do kwoty:

 • 180 z - dla uczniów klas I-III szko造 podstawowej,

 • 180 z - dla uczniów niepe軟osprawnych klas I-III szko造 podstawowej,

 • 210 z - dla ucznia klasy IV szko造 podstawowej

 • 210 z - dla uczniów niepe軟osprawnych klas IV- VI szko造 podstawowej

 • 325 z - dla uczniów niepe軟osprawnych gimnazjum.


     7.   Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zast瘼czych), a tak瞠 nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgod przedstawiciela ustawowego lub rodziców zast瘼czych.

8. Wniosek sk豉da si do dyrektora szko造, do której ucze b璠zie ucz瘰zcza w roku szkolnym 2012/2013 w terminie do dnia 28 sierpnia 2012r.

    Formularz wniosku mo積a pobra w sekretariatach szkó, Zespole Obs逝gi Ekonomicznej i Administracyjnej Szkó i Placówek O鈍iatowych Gminy Mycielin z/s w Korzeniewie 51 (budynek Gimnazjum), Urz璠zie Gminy Mycielin (pokój nr 8) lub ze strony internetowej www.bip.mycielin.pl.

     9. Do wniosku nale篡 do陰czy za鈍iadczenie o wysoko軼i dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku mo積a do陰czy - zamiast za鈍iadczenia o wysoko軼i o dochodach - o鈍iadczenie o wysoko軼i dochodów.

 

UWAGA

 • W przypadku ubiegania si o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze 鈍iadcze pieni篹nych z pomocy spo貫cznej w formie zasi趾u sta貫go lub okresowego, mo積a przed這篡 - zamiast za鈍iadczenia o wysoko軼i dochodów - za鈍iadczenie o korzystaniu ze 鈍iadcze pieni篹nych w formie zasi趾u sta貫go lub okresowego.

 • W przypadku ubiegania si o pomoc dla ucznia klasy I szko造 podstawowej, którego rodzina korzysta ze 鈍iadcze rodzinnych w formie zasi趾u rodzinnego lub dodatku do zasi趾u rodzinnego, mo積a przed這篡 - zamiast za鈍iadczenia o wysoko軼i dochodów - za鈍iadczenie o korzystaniu ze 鈍iadcze rodzinnych w formie zasi趾u rodzinnego lub dodatku do zasi趾u rodzinnego.

 • W przypadku ubiegania si o pomoc dla ucznia niepe軟osprawnego do wniosku zamiast za鈍iadczenia o wysoko軼i dochodów, nale篡 do陰czy kopi orzeczenia o potrzebie kszta販enia specjalnego wydanego przez publiczn poradni psychologiczno - pedagogiczn.

 • W przypadku ubiegania si o pomoc dla ucznia klas II-IV, pochodz帷ego z rodziny, w której dochód na osob w rodzinie przekracza 351 z, do wniosku za鈍iadczenia o wysoko軼i dochodów - nale篡 do陰czy uzasadnienie. ( Z uzasadnienia powinno wynika jaka z okoliczno軼i okre郵onych w art. 7 ustawy o pomocy spo貫cznej wyst瘼uje w rodzinie).

 • Dyrektor szko造 zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zast瘼czym) koszty zakupu podr璚zników po przed這瞠niu dowodu zakupu. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podr璚zników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ( prawnego opiekuna, rodzica zast瘼czego), rachunek, paragon lub o鈍iadczenie o zakupie podr璚zników.

 • W przypadku z這瞠nia o鈍iadczenia o zakupie podr璚zników, do o鈍iadczenia nale篡 do陰czy informacj o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rz康owego programu pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna"

 • W przypadku zakupu podr璚zników dla grupy uczniów koszty zakupu podr璚zników do kszta販enia ogólnego, w tym specjalnego zwracane s rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zast瘼czym) do wysoko軼i warto軼i pomocy po przed這瞠niu potwierdzenia zakupu zawieraj帷ego: imi i nazwisko ucznia, klas, do której b璠zie ucze ucz瘰zcza, adres szko造, wykaz zakupionych podr璚zników, kwot zakupu, dat zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonuj帷ego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonuj帷y zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podr璚zniki.

Szczegó這wych informacji udzielaj Dyrektorzy Szkó oraz Kierownik Zespo逝 Obs逝gi Ekonomicznej i Administracyjnej Szkó i Placówek O鈍iatowych Gminy Mycielin - p. Aleksandra Filipowicz tel. 62/ 75 13 374                                                                                                                                  Wójt Gminy Mycielin

                                                                                                                                /-/ Jerzy Matuszewski 


« powr鏒

Informacj wytworzy: Aleksandra Filipowicz - 2012-07-13 13:37:10
Zatwierdzi do publikacji: - 2012-07-13 13:37:10
Utworzony: 2012-07-13 13:37:10 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2014-02-12 10:38:19 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 g鏎a strony