Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
sobota, 07. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 RADA GMINY MYCIELIN :: Zawiadomienia o sesji
Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Gminy Mycielin w dniu 31 lipca 2012 r.

Załączniki:
  » Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Gminy Mycielin w dniu 31 lipca 2012 r. (85 KB)

Mycielin, dnia 19 lipca 2012 r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Mycielin z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P na odcinku Korzeniew-Mycielin".
5. Zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy na 2012 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii.
7. Projekt uchwały w sprawie nadania aktu założycielskiego Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dzierzbinie-Kolonii.
8. Projekt uchwały w sprawie nadania aktu założycielskiego Publicznemu Przedszkolu Samorządowemu w Dzierzbinie-Kolonii.
9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mycielin.
10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Mycielin.
11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2014.
12. Informacja dotycząca nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
13. Informacja dotycząca funkcjonowania oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Korzeniewie.
14. Informacja o przetargach.
15. Interpelacje.
16. Zakończenie posiedzenia.
Sesja Rady Gminy Mycielin odbędzie się w dniu 31 lipca 2012 r. (tj. wtorek ) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mycielin .
Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).


« powrót

Informację wytworzył: Jolanta Kołodziejczyk - 2012-07-19 14:56:25
Zatwierdził do publikacji: Jerzy Matuszewski - 2012-07-19 14:56:25
Utworzony: 2012-07-19 14:56:25 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony