Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
piątek, 06. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE :: GOPS :: Informacje
Budżet GOPS na 2010 rok

Załączniki:
  » Budżet GPOS na 2010 rok (75 KB)

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

WYDATKI OGÓŁEM : 2.241.668 zł

 
 Lp.Wydatki na zadanie

wysokość planowanych środków na reazliację zadania

Budżet Gminy / dotacja
 1.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

 
 1.608.027 zł
 dotacja
 2.Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz utrzymanie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne tj. wynagrodzenia, pochodne i wydatki bieżące
66.073 zł
 dotacja
 3.Ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
 6.995 zł
 dotacja
 4.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia
54.894 zł
w tym z

dotacja:22.394 zł

budżet gminy: 32.500 zł

 5. Zasiłki stałe
51.951 zł
 dotacja
 6.Dodatki mieszkaniowe
20.500 zł

budżet gminy
 7. Utrzymanie GOPS ogółem
266.628 zł
w tym z

dotacja: 58.555 zł

budżet gminy: 208.073 zł

 - wynagrodzenia i pochodne pracowników:
228.143 zł
  
 - wydatki bieżące, materiały, usługi, delegacje, ZFŚS itp.: 38.485 zł
  
 8. Usługi opiekuńcze
29.090 zł
 budżet gminy
 9.Domy pomocy społecznej
44.910 zł
 budżet gminy
 10.Dożywianie dzieci w szkołach73.200 zł
w tym z

dotacja: 29.800 zł

budżet gminy: 43.400 zł

11.
Prace społecznie użyteczne
6.600 zł

budżet gminy
12.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- Specjalistyczne Poradnictwo Psychologiczn 12.800 zł budżet gminy

 


Mycielin dnia 18.06.2010 r.

                                                                                             Kierownik GOPS

                                                                                           /-/ Elżbieta Ulrych


« powrót

Informację wytworzył: - 2010-06-21 13:26:35
Zatwierdził do publikacji: - 2010-06-21 13:26:35
Utworzony: 2010-06-21 13:26:35 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony