Strona korzysta z plik闚 cookies [przeczytaj wi璚ej] / Kontrast: Kontrast 鄴速y - czarny | Kontrast czarny - bia造 / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
niedziela, 12. lipca 2020 r.
Wyszukiwarka:
Strona g堯wna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Og這szenia, kurendy, informacje na 2020 r.
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nab鏎 na stanowisko
Nieruchomo軼i przeznaczone na sprzeda i do wydzier瘸wienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwent闚
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje spo貫czne
Wybory so速ys闚 i rad so貫ckich
Raport o stanie gminy
Zdalna Szko豉
Spis Rolny 2020r.
Urz康 Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urz璠u
Kierownictwo Urz璠u
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Sk豉d Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protoko造 Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz g這sowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAxTWI SPRAW
Karty us逝g publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwa造 Rady Gminy Mycielin
Zarz康zenia W鎩ta Gminy
FINANSE i BUD浩T
Bud瞠t
Bud瞠t 2020r.
Bud瞠t 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania bud瞠tu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZ. MIESZKA哸紟 GMINY
So貫ctwa Gminy Mycielin
Ochrona 字odowiska
DECYZJE 吐ODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr dzia豉lno軼i regulowanej
Podmioty zbieraj帷e zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddzia造wania na 鈔odowisko
Raporty o oddzia造waniu przedsi瞝zi璚ia na 鈔odowisko
Zam闚ienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Po篡tku Publicznego
Konkursy, og這szenia, rozstrzygni璚ia
O鈍iadczenia maj徠kowe   »
Wybory
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorz康owe 2018
Referendum og鏊nokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorz康owe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorz康owe 2010
Wybory 豉wnik闚 s康owych   »
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Ksi璕i Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozosta貫
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obs逝gi
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Wybory :: Wybory prezydenckie 2010
Informacja o warunkach udzia逝 w ponownym g這sowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.


Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 r.


 
       PA垶TWOWA
KOMISJA WYBORCZA

     ZOW-603-158/10

Informacja
o warunkach udzia逝 w ponownym g這sowaniu w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.

 

Pa雟twowa Komisja Wyborcza, w zwi您ku z ponownym g這sowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r., przypomina o warunkach udzia逝 wyborców w tym g這sowaniu.

I. Zasady ogólne

1. G這sowanie ponowne odb璠zie si w tych samych obwodach g這sowania utworzonych w kraju oraz za granic i na statkach morskich, w których przeprowadzono pierwsze g這sowanie.

2. G這sowanie przeprowadz w dniu 4 lipca 2010 r. w godzinach 6.00 - 20.00 te same obwodowe komisje wyborcze, które przeprowadza造 g這sowanie w dniu 20 czerwca 2010 r.

3. Warunkiem udzia逝 w ponownym g這sowaniu jest obj璚ie wyborcy spisem wyborców sporz康zonym dla danego obwodu g這sowania wed逝g stanu na dzie 20 czerwca 2010 r., z uwzgl璠nieniem zmian wynikaj帷ych z aktualizacji spisu wyborców mi璠zy dniem pierwszego g這sowania, a dniem ponownego g這sowania.

 W zwi您ku z tym Komisja przypomina, 瞠 w spisie wyborców figuruj w odpowiednim obwodzie g這sowania:

1) wyborcy stale zamieszkali, czyli zameldowani na pobyt sta造 na terenie obwodu g這sowania albo wpisani do rejestru wyborców na w豉sny wniosek,

2) wyborcy, którzy przed dniem pierwszego g這sowania zostali wpisani do spisu wyborców na w豉sny wniosek w miejscu czasowego pobytu oraz wyborcy wpisani do spisu wyborców na w豉sny wniosek po dniu pierwszego g這sowania a przed dniem ponownego g這sowania; osoby te mog g這sowa w miejscu swojego sta貫go zamieszkania lub w innym obwodzie tylko po uzyskaniu, na ich wniosek, za鈍iadczenia o prawie do g這sowania w dniu ponownego g這sowania z urz璠u gminy, który dopisa tych wyborców do spisu wyborców,

3)  utworzonym w szpitalu, zak豉dzie pomocy spo貫cznej, zak豉dzie karnym i areszcie 郵edczym - wyborcy, którzy przybyli tam przed dniem 20 czerwca 2010 r. i nie uzyskali za鈍iadcze o prawie do g這sowania: za鈍iadczenia o prawie do g這sowania w dniu pierwszego g這sowania i za鈍iadczenia o prawie do g這sowania w dniu ponownego g這sowania,

4)  utworzonym za granic lub na statku morskim - wyborcy, którzy zostali wpisani do spisu wyborców w tym obwodzie na w豉sny wniosek zg這szony przed dniem pierwszego g這sowania konsulowi lub kapitanowi statku.

II.  Zasady aktualizacji spisów wyborców przed dniem ponownego g這sowania.

1. W spisie wyborców z urz璠u zostan dodatkowo umieszczone w miejscu swojego sta貫go zamieszkania osoby, które w okresie mi璠zy dniem pierwszego g這sowania a dniem ponownego g這sowania:

1) uko鎍z 18 lat nie pó幡iej ni w dniu 4 lipca 2010 r.,

2) zamelduj si na pobyt sta造 pod nowym adresem,

3) zostan na w豉sny wniosek wpisane do rejestru wyborców w miejscu faktycznego sta貫go zamieszkania, a osoby nigdzie niezamieszka貫 - w miejscu pobytu,

4) uzyska造 pozytywn decyzj o uwzgl璠nieniu reklamacji w sprawie pomini璚ia ich w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców,

5) zosta造 pomini皻e w spisie wyborców w wyniku oczywistego b喚du.

2. W spisach wyborców sporz康zonych dla obwodów g這sowania utworzonych w szpitalach, zak豉dach pomocy spo貫cznej oraz zak豉dach karnych i aresztach 郵edczych b璠 uwzgl璠nieni wyborcy, którzy przyb璠 do szpitali oraz tych zak豉dów do dnia 2 lipca 2010 r. i b璠 w nich przebywa w dniu ponownego g這sowania.
 Osoby, które przyb璠 do szpitali i zak豉dów opieki spo貫cznej w przeddzie ponownego g這sowania, zostan dopisane przez obwodow komisj wyborcz w szpitalu lub zak豉dzie pomocy spo貫cznej.
 Osoby, które zosta造 uj皻e w spisie wyborców w szpitalu lub zak豉dzie pomocy spo貫cznej, a nast瘼nie opuszcz szpital lub dom pomocy spo貫cznej przed dniem ponownego g這sowania s dopisywane do spisu wyborców w miejscu ich sta貫go zamieszkania przez obwodow komisj wyborcz, je郵i udokumentuj obwodowej komisji wyborczej fakt opuszczenia szpitala w podanym wy瞠j terminie.
 Dyrektorzy szpitali i zak豉dów pomocy spo貫cznej powinni o tym poinformowa osoby obj皻e spisem wyborców, a w szczególno軼i przypomnie o tym osobom opuszczaj帷ym szpital lub zak豉d pomocy spo貫cznej.

3. Wyborcy w obwodach g這sowania utworzonych w kraju oraz za granic i na polskich statkach morskich w okresie mi璠zy dniem pierwszego g這sowania a dniem ponownego g這sowania mog by dopisani do spisu wyborców na w豉sny wniosek.

Oznacza to, 瞠 g這sowa w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy mog:

1) przebywaj帷y czasowo poza miejscem zameldowania na pobyt sta造, w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy,

2) przebywaj帷y czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali,

3) 穎軟ierze i funkcjonariusze odbywaj帷y s逝瘺 poza miejscem sta貫go zamieszkania.

Wniosek sk豉da si w urz璠zie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpó幡iej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 czerwca 2010 r.

Wyborcy stale zamieszkali za granic oraz wyborcy stale zamieszkali w Polsce, a przebywaj帷y czasowo za granic, w celu wzi璚ia udzia逝 w g這sowaniu powinni z這篡 wniosek do w豉軼iwego konsula lub kapitana statku o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie g這sowania utworzonym za granic lub na statku morskim.

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie g這sowania utworzonym za granic lub na statku morskim sk豉da si najpó幡iej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 1 lipca 2010 r.

III. Zasady wydawania za鈍iadcze o prawie do g這sowania w dniu ponownego
g這sowania

Wyborca, który zamierza zmieni miejsce pobytu w okresie mi璠zy dniem pierwszego g這sowania a dniem ponownego g這sowania mo瞠 otrzyma za鈍iadczenie o prawie do g這sowania w dniu ponownego g這sowania. Z za鈍iadczeniem takim mo積a g這sowa w dowolnym obwodzie g這sowania w kraju, za granic lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie za鈍iadczenia o prawie do g這sowania w dniu ponownego g這sowania sk豉da si, najpó幡iej na 2. dni przed dniem ponownego g這sowania, tj. do 2 lipca 2010 r., w urz璠zie gminy, w której wyborca jest uj皻y w spisie wyborców. Wyborcy uj璚i w spisie wyborców za granic lub na polskim statku morskim wniosek o wydanie za鈍iadczenia o prawie do g這sowania w dniu ponownego g這sowania sk豉daj odpowiednio konsulowi lub kapitanowi statku.

Wyborca, któremu wydano za鈍iadczenie o prawie do g這sowania zostanie z urz璠u skre郵ony ze spisu wyborców, w którym by umieszczony.
Wyborca, który przed dniem pierwszego g這sowania otrzyma dwa za鈍iadczenia o prawie do g這sowania mo瞠 wzi望 udzia w ponownym g這sowaniu wy陰cznie na podstawie za鈍iadczenia o prawie do g這sowania w dniu ponownego g這sowania.

IV. Dopisywanie wyborców do spisów wyborców w dniu ponownego g這sowania

W dniu ponownego g這sowania obwodowe komisje wyborcze dopisz do spisu wyborców tych wyborców, którzy:

1) przed這膨 za鈍iadczenie o prawie do g這sowania w dniu ponownego g這sowania,

2) zostali pomini璚i w spisie, je瞠li udokumentuj, 瞠 stale zamieszkuj na terenie danego obwodu g這sowania, a urz康 gminy potwierdzi, 瞠 nie otrzyma zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o obj璚iu spisem wyborców w innym obwodzie,

3) udokumentuj, 瞠 opu軼ili szpital lub zak豉d pomocy spo貫cznej przed dniem ponownego g這sowania,

4) s obywatelami polskimi i udokumentuj, 瞠 stale zamieszkuj za granic oraz oka膨 obwodowej komisji wyborczej wa積y polski paszport; dotyczy to tak瞠 tych obywateli polskich stale zamieszka造ch za granic, którzy brali udzia w dniu pierwszego g這sowania,

5) przybyli do szpitala lub zak豉du pomocy spo貫cznej w przeddzie ponownego g這sowania.

V. G這sowanie przez pe軟omocnika

Prawo do ustanowienia pe軟omocnika do g這sowania maj:

1) wyborcy posiadaj帷y orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe軟osprawno軼i albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, oraz

2) wyborcy, którzy najpó幡iej w dniu g這sowania uko鎍z 75 lat.

W dniu ponownego g這sowania przez pe軟omocnika b璠 mogli g這sowa wyborcy, którzy przed dniem pierwszego g這sowania udzielili pe軟omocnictwa do g這sowania w ich imieniu w wyborach w dniu ponownego g這sowania lub w dniu pierwszego i ponownego g這sowania, pod warunkiem, 瞠 pe軟omocnictwo nie zosta這 cofni皻e.
Ponadto wyborcy, którzy po dniu pierwszego g這sowania b璠 chcieli udzieli pe軟omocnictwa do g這sowania w ich imieniu w dniu ponownego g這sowania sk豉daj do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której s wpisani do rejestru wyborców wniosek o sporz康zenie aktu pe軟omocnictwa do g這sowania. Wniosek sk豉da si najpó幡iej w 10. dniu przed dniem ponownego g這sowania, tj. do dnia 24 czerwca 2010 r.
Szczegó這we informacje na temat g這sowania przez pe軟omocnika zawiera odr瑿na informacja Pa雟twowej Komisji Wyborczej dost瘼na na stronie internetowej Komisji.


« powr鏒

Informacj wytworzy: - 2010-06-24 14:22:07
Zatwierdzi do publikacji: - 2010-06-24 14:22:07
Utworzony: 2010-06-24 14:22:07 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 g鏎a strony