Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Góra BIP Logo
sobota, 28. stycznia 2023 r.
Grafika Menu Głównego - Punkt Strona główna BIP
Grafika Menu Głównego - PunktInformacje
Grafika Menu Głównego Strzałka ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Grafika Menu Głównego Strzałka DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Grafika Menu Głównego Strzałka Tekst łatwy do czytania (ETR)
Grafika Menu Głównego Strzałka Działalność lobbingowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Stypendium Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka RODO
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2023 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2022 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Gmina Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontakt
Grafika Menu Głównego Strzałka Nabór na stanowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Grafika Menu Głównego Strzałka Plany, Programy, Regulaminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Praca dla absolwentów
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Konsultacje społeczne
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory sołtysów i rad sołeckich
Grafika Menu Głównego Strzałka Raport o stanie gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Rolny 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła +
Grafika Menu Głównego Strzałka "Poznaj Polskę"
Grafika Menu Głównego Strzałka Rekrutacja do przedszkoli i kl. I szkół podstawowych" na rok szkolny 2022/2023
Grafika Menu Głównego Strzałka "Posiłek w szkole i w domu"
Grafika Menu Głównego - PunktUrząd Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Regulamin organizacyjny Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Kierownictwo Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Referaty i stanowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka Kodeks Etyki
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestry, ewidencje i archiwa
Grafika Menu Głównego Strzałka rejestr danych osobowych
Grafika Menu Głównego - PunktKOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
Grafika Menu Głównego Strzałka Urząd Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka GOPS
Grafika Menu Głównego Strzałka Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z/s w Mycielinie
Grafika Menu Głównego Strzałka ZOJ
Grafika Menu Głównego - PunktRADA GMINY MYCIELIN
Grafika Menu Głównego Strzałka Sesja
Grafika Menu Głównego Strzałka Dane adresowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Skład Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zawiadomienia o sesji
Grafika Menu Głównego Strzałka Protokoły Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Komisje Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Transmisje z obrad Rady Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Interpelacje i zapytania
Grafika Menu Głównego Strzałka Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktJAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Grafika Menu Głównego Strzałka Karty usług publicznych
Grafika Menu Głównego - PunktPrawo lokalne
Grafika Menu Głównego Strzałka Statut
Grafika Menu Głównego Strzałka Uchwały Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zarządzenia Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego - PunktFINANSE i BUDŻET
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wieloletnia Prognoza Finansowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania z wykonania budżetu
Grafika Menu Głównego Strzałka Opinie RIO
Grafika Menu Głównego Strzałka Udzielone ulgi i umorzenia
Grafika Menu Głównego Strzałka Pomoc publiczna
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje o stanie mienia komunalnego
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania finansowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontrole
Grafika Menu Głównego - Punkt
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
Grafika Menu Głównego - PunktSAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Grafika Menu Głównego Strzałka Sołectwa Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktOchrona Środowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Grafika Menu Głównego Strzałka ZDROWIE
Grafika Menu Głównego Strzałka Gospodarka odpadami
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Harmonogramy wywozu
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr działalności regulowanej
Grafika Menu Głównego Strzałka Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Grafika Menu Głównego Strzałka Poziomy recykllingu
Grafika Menu Głównego Strzałka Segregacja odpadów
Grafika Menu Głównego Strzałka AZBEST
Grafika Menu Głównego Strzałka Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Grafika Menu Głównego - PunktZamówienia Publiczne
Grafika Menu Głównego Strzałka PRZETARGI
Grafika Menu Głównego Strzałka Zapytania ofertowe
Grafika Menu Głównego - Punkt
Dokumenty do pobrania   »
Grafika Menu Głównego - PunktOrganizacje Pożytku Publicznego
Grafika Menu Głównego Strzałka Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Grafika Menu Głównego - Punkt
Oświadczenia majątkowe   »
Grafika Menu Głównego - PunktWybory
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka INFORMACJE
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2018
Grafika Menu Głównego Strzałka Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta RP 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2014r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory prezydenckie 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wybory ławników sądowych   »
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2011
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Izb Rolniczych
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2015
Grafika Menu Głównego - PunktInstytucje kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego - PunktPozostałe
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wielkopolska Karta Rodziny
Grafika Menu Głównego - Punkt Instrukcja Obsługi
Grafika Menu Głównego - Punkt Informacje nieudostępnione w BIP
Grafika Menu Głównego - Punkt Redakcja
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Mapa serwisu
Grafika Menu Głównego - PunktOcena przydatności wody do spożycia
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Dzierzbin
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Danowiec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Kościelec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Korzeniew
Grafika Menu Głównego - Punkt Dzienniki Ustaw
Grafika Menu Głównego - Punkt Monitory Polski
Grafika Menu Głównego - Punkt Rejestr zmian
Grafika Menu Głównego - Punkt Statystyki odwiedzin
Grafika Menu Głównego - Punkt Administracja
Grafika Menu Głównego - Punkt Portal Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Polityka cookies
Grafika Menu Głównego - Punkt Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Nabór na stanowisko
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. gospodarki odpadami

Załączniki:
  » Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (29 KB)
  » Ogłoszenie o naborze (930 KB)

 Mycielin, dnia 26.03.2013 r.

 

Wójt  Gminy  Mycielin 

Ogłasza nabór na  wolne  stanowisko urzędnicze  

  STANOWISKO  DS.  GOSPODARKI ODPADAMI

           

 

 

Wymagania niezbędne:
 1. pełna  zdolność  do  czynności  prawnych oraz korzystanie  z pełni  praw publicznych,
 2. niekaralność  za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego  lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie, kierunek: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, administracja;  
 4. obywatelstwo  polskie (o stanowisko mogą  ubiegać  się  również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie  z  art. 11 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458  ze zm.) ,
 5. nieposzlakowana  opinia.

 

Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętności zawodowe: znajomość obsługi podstawowych urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner) oraz programów  komputerowych (Microsoft Office, Open Office, Libre Office);
 2. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność  pracy  w  zespole, odporność  na  stres,  umiejętność  radzenia  sobie  w  sytuacjach kryzysowych;
 3. znajomość przepisów  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o odpadach i ordynacji podatkowej;
 4. prawo   jazdy  kat. B;
 5. mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z ochroną środowiska lub w jednostkach samorządu terytorialnego,

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.

 

prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów z terenu Gminy Mycielin na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2.

 

współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

 

3.

 

opracowywanie i aktualizowanie dokumentów strategicznych dotyczących gospodarki odpadami;

4.

nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowanych na podstawie umowy  zawartej z przedsiębiorcą ;        

5.

prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami;

6.

prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami;

7.

tworzenie i prowadzenie bazy  danych o nieruchomościach zamieszkanych na terenie Gminy Mycielin i bieżący nadzór nad wprowadzaniem zmian w systemie informatycznym;

8.

wymiar, księgowanie i egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami;

9.

 

przygotowywanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianym prawem sprawozdań,  analiz  i informacji dotyczących gospodarowania odpadami.

 

Zadania okresowe

 

1.

Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnych potrzeb związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowani odpadów komunalnych.

 

 

Informacja o warunkach pracy na  stanowisku:

 

1.     pełny wymiar czasu pracy,

2.     praca  w  budynku Urzędu  Gminy Mycielin , 1  piętro  (brak  windy),

3.     bezpieczne  warunki pracy,

4.     praca  przy  komputerze,

5.     obsługa  urządzeń  biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner),

6.     w  zależności  od  potrzeb pracodawcy możliwość  wyjazdu  poza stałe  miejsce  pracy.

 

W  miesiącu  poprzedzającym  datę  upublicznienia niniejszego  ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych w  Urzędzie  Gminy  Mycielin , w  rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych wynosił mniej  niż  6%.

 

Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys - CurriculumVitae,
 3. kwestionariusz osobowy dla  osoby  ubiegającej  się  o  zatrudnienie (wzór załączony do   ogłoszenia o naborze)
 4. kopie  dokumentów  potwierdzające   wymagane  wykształcenie,
 5. podpisane  odręcznie  oświadczenie  złożone  w  trybie  art. 233§ 1 Kodeksu karnego, że kandydat  nie  był  skazany  prawomocnym wyrokiem  sądu za  umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo  skarbowe,
 6. podpisane  odręcznie oświadczenie złożone  w  trybie  art. 233§ 1 Kodeksu karnego   o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. kopie  dokumentów  potwierdzających  doświadczenie   zawodowe,
 8. podpisana odręcznie klauzula  o treści „Wyrażam  zgodę na  przetwarzanie  moich    danych  osobowych zawartych w  ofercie pracy dla  potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z  dnia 29.08.1997 r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101 , poz. 926 ze zm.)",
 9. kopia  dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność w  przypadku kandydata,  który   zamierza skorzystać z  uprawnienia , o którym  mowa  w  art. 13a ust 2 ustawy  z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych.
 10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne  można   składać  w siedzibie  Urzędu  Gmin Mycielin z  siedzibą  w  Słuszkowie  27, 62-831  Korzeniew (sekretariat)  z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  ds.  gospodarki odpadami w terminie do dnia 8 kwietnia 2013 r. do godz. 15.00, lub  drogą  pocztową (decyduje data wpływu).

Szczegółowe  informacje  można  uzyskać pod  nr  tel.  62 75 134 10.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mycielin.

« powrót

Informację wytworzył: Ewa Kowalska - 2013-03-26 09:50:19
Zatwierdził do publikacji: - 2013-03-26 09:50:19
Utworzony: 2013-03-26 09:50:19 przez Rafał Szelągowski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2013-03-28 08:07:37 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony