Strona korzysta z plik闚 cookies [przeczytaj wi璚ej] / Kontrast: Kontrast 鄴速y - czarny | Kontrast czarny - bia造 / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
sobota, 11. lipca 2020 r.
Wyszukiwarka:
Strona g堯wna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Og這szenia, kurendy, informacje na 2020 r.
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nab鏎 na stanowisko
Nieruchomo軼i przeznaczone na sprzeda i do wydzier瘸wienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwent闚
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje spo貫czne
Wybory so速ys闚 i rad so貫ckich
Raport o stanie gminy
Zdalna Szko豉
Spis Rolny 2020r.
Urz康 Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urz璠u
Kierownictwo Urz璠u
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Sk豉d Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protoko造 Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz g這sowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAxTWI SPRAW
Karty us逝g publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwa造 Rady Gminy Mycielin
Zarz康zenia W鎩ta Gminy
FINANSE i BUD浩T
Bud瞠t
Bud瞠t 2020r.
Bud瞠t 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania bud瞠tu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZ. MIESZKA哸紟 GMINY
So貫ctwa Gminy Mycielin
Ochrona 字odowiska
DECYZJE 吐ODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr dzia豉lno軼i regulowanej
Podmioty zbieraj帷e zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddzia造wania na 鈔odowisko
Raporty o oddzia造waniu przedsi瞝zi璚ia na 鈔odowisko
Zam闚ienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Po篡tku Publicznego
Konkursy, og這szenia, rozstrzygni璚ia
O鈍iadczenia maj徠kowe   »
Wybory
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorz康owe 2018
Referendum og鏊nokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorz康owe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorz康owe 2010
Wybory 豉wnik闚 s康owych   »
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Ksi璕i Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozosta貫
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obs逝gi
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Nab鏎 na stanowisko
Og這szenie o naborze na wolne stanowisko urz璠nicze - stanowisko ds. gospodarki odpadami

Za陰czniki:
  » Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj帷ej si o zatrudnienie (29 KB)
  » Og這szenie o naborze (930 KB)

 Mycielin, dnia 26.03.2013 r.

 

Wójt  Gminy  Mycielin 

Og豉sza nabór na  wolne  stanowisko urz璠nicze  

  STANOWISKO  DS.  GOSPODARKI ODPADAMI

           

 

 

Wymagania niezb璠ne:
 1. pe軟a  zdolno嗆  do  czynno軼i  prawnych oraz korzystanie  z pe軟i  praw publicznych,
 2. niekaralno嗆  za umy郵ne przest瘼stwo 軼igane z  oskar瞠nia publicznego  lub umy郵ne  przest瘼stwo skarbowe,
 3. wykszta販enie wy窺ze magisterskie lub in篡nierskie, kierunek: ochrona 鈔odowiska, in篡nieria 鈔odowiska, administracja;  
 4. obywatelstwo  polskie (o stanowisko mog  ubiega  si  równie osoby nie posiadaj帷e obywatelstwa polskiego zgodnie  z  art. 11 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz康owych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458  ze zm.) ,
 5. nieposzlakowana  opinia.

 

Wymagania dodatkowe:
 1. umiej皻no軼i zawodowe: znajomo嗆 obs逝gi podstawowych urz康ze biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner) oraz programów  komputerowych (Microsoft Office, Open Office, Libre Office);
 2. predyspozycje osobowo軼iowe: odpowiedzialno嗆, dyspozycyjno嗆, samodzielno嗆, komunikatywno嗆, umiej皻no嗆  pracy  w  zespole, odporno嗆  na  stres,  umiej皻no嗆  radzenia  sobie  w  sytuacjach kryzysowych;
 3. znajomo嗆 przepisów  ustawy o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminie, ustawy o samorz康zie gminnym, kodeksu post瘼owania administracyjnego, ustawy o odpadach i ordynacji podatkowej;
 4. prawo   jazdy  kat. B;
 5. mile widziane do鈍iadczenie zawodowe na stanowisku zwi您anym z ochron 鈔odowiska lub w jednostkach samorz康u terytorialnego,

 

Zakres wykonywanych zada na stanowisku:

1.

 

prowadzenie ca這kszta速u spraw zwi您anych z wdro瞠niem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów z terenu Gminy Mycielin na podstawie ustawy z dnia 13 wrze郾ia 1996 r. o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach

2.

 

wspó逝dzia w przygotowaniu i prowadzeniu post瘼owa o udzielenie zamówie publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

 

3.

 

opracowywanie i aktualizowanie dokumentów strategicznych dotycz帷ych gospodarki odpadami;

4.

nadzór nad 鈍iadczeniem us逝g odbioru odpadów komunalnych od w豉軼icieli nieruchomo軼i realizowanych na podstawie umowy  zawartej z przedsi瑿iorc ;        

5.

prowadzenie post瘼owa administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami;

6.

prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami;

7.

tworzenie i prowadzenie bazy  danych o nieruchomo軼iach zamieszkanych na terenie Gminy Mycielin i bie膨cy nadzór nad wprowadzaniem zmian w systemie informatycznym;

8.

wymiar, ksi璕owanie i egzekucja op豉t za gospodarowanie odpadami;

9.

 

przygotowywanie oraz przedk豉danie odpowiednim organom przewidzianym prawem sprawozda,  analiz  i informacji dotycz帷ych gospodarowania odpadami.

 

Zadania okresowe

 

1.

Realizacja innych zada i dzia豉 wynikaj帷ych z przepisów prawa lub dora幡ych potrzeb zwi您anych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowani odpadów komunalnych.

 

 

Informacja o warunkach pracy na  stanowisku:

 

1.     pe軟y wymiar czasu pracy,

2.     praca  w  budynku Urz璠u  Gminy Mycielin , 1  pi皻ro  (brak  windy),

3.     bezpieczne  warunki pracy,

4.     praca  przy  komputerze,

5.     obs逝ga  urz康ze  biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner),

6.     w  zale積o軼i  od  potrzeb pracodawcy mo磧iwo嗆  wyjazdu  poza sta貫  miejsce  pracy.

 

W  miesi帷u  poprzedzaj帷ym  dat  upublicznienia niniejszego  og這szenia  wska幡ik zatrudnienia  osób  niepe軟osprawnych w  Urz璠zie  Gminy  Mycielin , w  rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej oraz zatrudnieniu osób  niepe軟osprawnych wynosi mniej  ni  6%.

 

Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. 篡ciorys - CurriculumVitae,
 3. kwestionariusz osobowy dla  osoby  ubiegaj帷ej  si  o  zatrudnienie (wzór za陰czony do   og這szenia o naborze)
 4. kopie  dokumentów  potwierdzaj帷e   wymagane  wykszta販enie,
 5. podpisane  odr璚znie  o鈍iadczenie  z這穎ne  w  trybie  art. 233§ 1 Kodeksu karnego, 瞠 kandydat  nie  by  skazany  prawomocnym wyrokiem  s康u za  umy郵ne przest瘼stwo 軼igane  z oskar瞠nia publicznego lub umy郵ne  przest瘼stwo  skarbowe,
 6. podpisane  odr璚znie o鈍iadczenie z這穎ne  w  trybie  art. 233§ 1 Kodeksu karnego   o pe軟ej zdolno軼i do czynno軼i prawnych oraz o korzystaniu z pe軟i praw publicznych,
 7. kopie  dokumentów  potwierdzaj帷ych  do鈍iadczenie   zawodowe,
 8. podpisana odr璚znie klauzula  o tre軼i „Wyra瘸m  zgod na  przetwarzanie  moich    danych  osobowych zawartych w  ofercie pracy dla  potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z  dnia 29.08.1997 r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101 , poz. 926 ze zm.)",
 9. kopia  dokumentu potwierdzaj帷ego  niepe軟osprawno嗆 w  przypadku kandydata,  który   zamierza skorzysta z  uprawnienia , o którym  mowa  w  art. 13a ust 2 ustawy  z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorz康owych.
 10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej皻no軼iach.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne  mo積a   sk豉da  w siedzibie  Urz璠u  Gmin Mycielin z  siedzib  w  S逝szkowie  27, 62-831  Korzeniew (sekretariat)  z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  ds.  gospodarki odpadami w terminie do dnia 8 kwietnia 2013 r. do godz. 15.00, lub  drog  pocztow (decyduje data wp造wu).

Szczegó這we  informacje  mo積a  uzyska pod  nr  tel.  62 75 134 10.

Aplikacje, które wp造n do Urz璠u po wy瞠j okre郵onym terminie nie b璠 rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru b璠zie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej Urz璠u Gminy Mycielin.

« powr鏒

Informacj wytworzy: Ewa Kowalska - 2013-03-26 09:50:19
Zatwierdzi do publikacji: Jerzy Matuszewski - 2013-03-26 09:50:19
Utworzony: 2013-03-26 09:50:19 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2013-03-28 08:07:37 przez Monika Wi郾iewska (modyfikator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 g鏎a strony