Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Góra BIP Logo
piątek, 22. września 2023 r.
Grafika Menu Głównego - Punkt Strona główna BIP
Grafika Menu Głównego - PunktInformacje
Grafika Menu Głównego Strzałka ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Grafika Menu Głównego Strzałka DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Grafika Menu Głównego Strzałka Tekst łatwy do czytania (ETR)
Grafika Menu Głównego Strzałka Elektroniczny plik zawierający tekst odczytywany maszynowo
Grafika Menu Głównego Strzałka Działalność lobbingowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Stypendium Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka RODO
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2023 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Gmina Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontakt
Grafika Menu Głównego Strzałka Nabór na stanowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Grafika Menu Głównego Strzałka Dokumenty do pobrania dla uczestników przetargu
Grafika Menu Głównego Strzałka Plany, Programy, Regulaminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Praca dla absolwentów
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Konsultacje społeczne
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory sołtysów i rad sołeckich
Grafika Menu Głównego Strzałka Raport o stanie gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Rolny 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła +
Grafika Menu Głównego Strzałka "Poznaj Polskę"
Grafika Menu Głównego Strzałka Rekrutacja do przedszkoli i kl. I szkół podstawowych" na rok szkolny 2022/2023
Grafika Menu Głównego Strzałka "Posiłek w szkole i w domu"
Grafika Menu Głównego - PunktUrząd Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Regulamin organizacyjny Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Kierownictwo Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Referaty i stanowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka Kodeks Etyki
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestry, ewidencje i archiwa
Grafika Menu Głównego Strzałka rejestr danych osobowych
Grafika Menu Głównego - PunktKOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
Grafika Menu Głównego Strzałka Urząd Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka GOPS
Grafika Menu Głównego Strzałka Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z/s w Mycielinie
Grafika Menu Głównego Strzałka ZOJ
Grafika Menu Głównego - PunktRADA GMINY MYCIELIN
Grafika Menu Głównego Strzałka Sesja
Grafika Menu Głównego Strzałka Dane adresowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Skład Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zawiadomienia o sesji
Grafika Menu Głównego Strzałka Protokoły Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Komisje Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Transmisje z obrad Rady Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Interpelacje i zapytania
Grafika Menu Głównego Strzałka Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktJAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Grafika Menu Głównego Strzałka Karty usług publicznych
Grafika Menu Głównego - PunktPrawo lokalne
Grafika Menu Głównego Strzałka Statut
Grafika Menu Głównego Strzałka Uchwały Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zarządzenia Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego - PunktFINANSE i BUDŻET
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wieloletnia Prognoza Finansowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania z wykonania budżetu
Grafika Menu Głównego Strzałka Opinie RIO
Grafika Menu Głównego Strzałka Udzielone ulgi i umorzenia
Grafika Menu Głównego Strzałka Pomoc publiczna
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje o stanie mienia komunalnego
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania finansowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontrole
Grafika Menu Głównego - Punkt
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
Grafika Menu Głównego - PunktSAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Grafika Menu Głównego Strzałka Sołectwa Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktOchrona Środowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Grafika Menu Głównego Strzałka ZDROWIE
Grafika Menu Głównego Strzałka Gospodarka odpadami
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Harmonogramy wywozu
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr działalności regulowanej
Grafika Menu Głównego Strzałka Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Grafika Menu Głównego Strzałka Poziomy recykllingu
Grafika Menu Głównego Strzałka Segregacja odpadów
Grafika Menu Głównego Strzałka AZBEST
Grafika Menu Głównego Strzałka Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Grafika Menu Głównego - PunktZamówienia Publiczne
Grafika Menu Głównego Strzałka PRZETARGI
Grafika Menu Głównego Strzałka Zapytania ofertowe
Grafika Menu Głównego - Punkt
Dokumenty do pobrania   »
Grafika Menu Głównego - PunktOrganizacje Pożytku Publicznego
Grafika Menu Głównego Strzałka Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Grafika Menu Głównego - Punkt
Oświadczenia majątkowe   »
Grafika Menu Głównego - PunktWybory
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Podział Gminy Mycielin na okręgi wyborcze
Grafika Menu Głównego Strzałka Podział Gminy Mycielin na stałe obwody głosowania
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka INFORMACJE
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2018
Grafika Menu Głównego Strzałka Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta RP 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2014r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory prezydenckie 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wybory ławników sądowych   »
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2011
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Izb Rolniczych
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2015
Grafika Menu Głównego - PunktInstytucje kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego - PunktPozostałe
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wielkopolska Karta Rodziny
Grafika Menu Głównego - Punkt Instrukcja Obsługi
Grafika Menu Głównego - Punkt Informacje nieudostępnione w BIP
Grafika Menu Głównego - Punkt Redakcja
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Mapa serwisu
Grafika Menu Głównego - PunktOcena przydatności wody do spożycia
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Dzierzbin
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Danowiec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Kościelec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Korzeniew
Grafika Menu Głównego - Punkt Dzienniki Ustaw
Grafika Menu Głównego - Punkt Monitory Polski
Grafika Menu Głównego - Punkt Rejestr zmian
Grafika Menu Głównego - Punkt Statystyki odwiedzin
Grafika Menu Głównego - Punkt Administracja
Grafika Menu Głównego - Punkt Portal Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Polityka cookies
Grafika Menu Głównego - Punkt Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje » Ogłoszenia, kurendy, informacje » kurendy wcześniejsze lata

Ogłoszenie o rokowaniach dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem 449/2388 w częściach wspólnych w budynku i w gruncie w miejscowości Zamęty nr 67
Utw. 2013-11-18 15:14:15, Mod. 2014-02-12 10:27:55
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 października 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę
Utw. 2013-11-08 08:30:42, Mod. 2014-02-12 10:28:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin zmieniające w części decyzję Wójta Gminy Mycielin nr RBI.6733.1.2011 z dnia 14.09.2011 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii NN 0,4 kV ASXSN 4x95 napo
Utw. 2013-10-30 12:14:15, Mod. 2014-02-12 10:29:03
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
Utw. 2013-09-17 12:31:31, Mod. 2014-02-12 10:30:02
WÓJT GMINY MYCIELIN informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - „Wyprawka szkolna
Utw. 2013-07-22 14:53:49, Mod. 2014-02-12 10:30:25
Kurenda w sprawie opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych
Utw. 2013-07-17 11:26:52, Mod. 2014-02-12 10:30:46
Decyzja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję na budowę inwestycji:
Utw. 2013-04-22 10:13:20, Mod. 2014-02-12 10:31:17
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Utw. 2013-03-28 12:57:39, Mod. 2014-02-12 10:32:14
GMINA MYCIELIN realizuje projekt systemowy „ Szkoła! - Jestem na tak - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin”
Utw. 2013-03-27 22:12:03, Mod. 2014-02-12 10:32:37
Ostrzeżenie meteorologiczne - zawieje/zamiecie
Utw. 2013-03-18 14:09:31, Mod. 2014-02-12 10:33:25
Kurenda dot. finansowanie w 100% przedsięwzięcia polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest
Utw. 2013-03-05 12:50:45, Mod. 2014-02-12 10:33:57
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wydania decyzji z dnia 11 grudnia 2012 r. znak BOII-4pb/BP-6pg-772-45-1855/11/12
Utw. 2013-01-08 14:28:30, Mod. 2014-02-12 10:34:22
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszklanego nr 4 w miejscowości Korzeniew nr 116
Utw. 2012-12-10 10:48:51, Mod. 2014-02-12 10:35:32
Informacja dotycząca przetargu na wyłonienie wykonawcy prac eksploatacyjno-konserwacynych infrastruktury oświetleniowej Spółki OUiD w Kaliszu
Utw. 2012-12-04 15:25:50, Mod. 2014-02-12 10:35:52
Informacja o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2012-10-11 10:16:21, Mod. 2014-02-12 10:36:25
Informacja dodatkowa nt. możliwości skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „ Wyprawka szkolna” ( w nawiązaniu do kurendy z dnia 12 lipca 2012r. – Wyprawka szkol
Utw. 2012-09-27 14:06:15, Mod. 2014-02-12 10:37:17
Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii
Utw. 2012-08-01 09:37:22, Mod. 2014-02-12 10:37:57
WÓJT GMINY MYCIELIN informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna
Utw. 2012-07-13 13:37:10, Mod. 2014-02-12 10:38:19
Informacja o możliwości składania ofert pracy psychologa na umowę zlecenie w Punkcie Konsultacyjnym w Mycielinie
Utw. 2012-06-13 08:02:26, Mod. 2014-02-12 10:38:38
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. o wniesieniu odwołania od decyzji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
Utw. 2012-05-07 08:44:21, Mod. 2014-02-12 10:39:27
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o wydaniu decyzji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
Utw. 2012-05-07 08:40:49, Mod. 2014-02-12 10:39:40
Kurenda w sprawie przyjmowania wniosków od poszkodowanych rolników o oszacowanie strat w uprawach roślin ozimych, powstałych wskutek wymarznięcia.
Utw. 2012-04-02 13:34:52, Mod. 2014-02-12 10:40:00
Obwieszczenie Wojewody Wilekopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 9 stycznia 2012 roku
Utw. 2012-02-10 11:24:06, Mod. 2014-02-12 10:40:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa linii nN 0,4kV w Gadowie
Utw. 2011-09-14 14:20:56, Mod. 2014-02-12 10:41:24
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE
Utw. 2011-09-12 13:55:57, Mod. 2014-02-12 10:41:34
Wyprawka szkolna - 2011
Utw. 2011-07-06 14:19:59, Mod. 2014-02-12 11:37:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii nN 0,4kV na nieruchomościach położonych w miejscowości Gadów,
Utw. 2011-06-28 13:11:46, Mod. 2014-02-12 10:42:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska sportowego
Utw. 2011-06-28 10:25:28, Mod. 2014-02-12 10:42:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektrowni wiatrowej
Utw. 2011-06-09 14:22:10, Mod. 2014-02-12 10:42:42
Informacja dotycząca Mobilnego Punktu Informacyjnego
Utw. 2011-03-28 13:37:56, Mod. 2014-02-12 10:43:59
Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Utw. 2011-03-28 12:48:41, Mod. 2014-02-12 10:44:09
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2011 r. dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciś
Utw. 2011-03-08 15:28:07, Mod. 2014-02-12 10:44:22
KURENDA w sprawie przeprowadzenia NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011, według stanu na dzień 31 marca 2011 r.
Utw. 2011-03-04 12:04:35, Mod. 2014-02-12 10:44:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
Utw. 2011-03-02 10:10:53, Mod. 2014-02-12 10:45:05
Zapytanie o cenę na wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu dwóch gminnych obiektów
Utw. 2010-10-29 13:25:44, Mod. 2014-02-12 10:45:36
Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie nieruchomości rolnych
Utw. 2010-10-29 12:39:20, Mod. 2014-02-12 10:45:47
Informacja o wynikach ustnych, nieograniczonych przetargów publicznych na wydzierżawienie gruntów do rolniczego użytkowania przeprowadzonych w dniu 26.10.2010 r. w siedziebie Urzędu Gminy Mycielin
Utw. 2010-10-27 09:50:25, Mod. 2014-02-12 10:46:02
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mycielin za III kwartał 2010 r.
Utw. 2010-10-25 08:51:26, Mod. 2014-02-12 10:46:12
Zapytanie o cenę - wykonanie geodezyjnego podziału działki ewidencyjnej
Utw. 2010-09-24 14:51:29, Mod. 2014-02-12 10:46:36
Ogłoszenie o przetargu - wydzierżawienie nieruchomości rolnych
Utw. 2010-09-24 14:47:37, Mod. 2014-02-12 10:46:46
Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Utw. 2010-09-09 14:07:33, Mod. 2014-02-12 10:47:28
Dyżury Gminnego Biura Spisowego
Utw. 2010-09-09 13:52:51, Mod. 2014-02-12 10:47:41
Oferta nauki i praktyki w Niemczech
Utw. 2010-08-17 08:58:44, Mod. 2014-02-12 10:47:54
Kurenda dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego
Utw. 2010-08-16 10:46:31, Mod. 2014-02-12 10:48:10
Ogłoszenie o konkursie nr 3/2010 na reazliację usługi szkoleniowej w ramach PPWOW
Utw. 2010-08-05 13:43:19, Mod. 2014-02-12 10:48:32
Ogłoszenie o konkursie na świadczenie usług integracji społecznej
Utw. 2010-08-04 10:12:44, Mod. 2014-02-12 10:48:40
Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Mycielin za II kwartały 2010 r.
Utw. 2010-07-22 10:21:55, Mod. 2014-02-12 10:48:51
NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH W POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM
Utw. 2010-06-07 14:42:29, Mod. 2014-02-12 10:49:12
Wniosek o komisyjne oszacowanie powstałych z powodu powodzi szkód w gospodarstwie rolnym
Utw. 2010-06-01 14:30:33, Mod. 2014-02-12 10:54:52
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o mozliwości spłaty kredytów - pożyczek
Utw. 2010-04-21 13:42:23, Mod. 2014-02-12 10:53:09
Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Mycielin za I kwartał 2010 roku
Utw. 2010-04-21 11:40:40, Mod. 2014-02-12 10:53:20
Ogłoszenie o konkursie na świadczenie usług integracji społecznej
Utw. 2010-04-21 10:46:25, Mod. 2014-02-12 10:53:29
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony