Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Góra BIP Logo
poniedziałek, 20. maja 2024 r.
Grafika Menu Głównego - Punkt Strona główna BIP
Grafika Menu Głównego - PunktInformacje
Grafika Menu Głównego Strzałka DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Grafika Menu Głównego Strzałka Tekst łatwy do czytania (ETR)
Grafika Menu Głównego Strzałka Elektroniczny plik zawierający tekst odczytywany maszynowo
Grafika Menu Głównego Strzałka Działalność lobbingowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Stypendium Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2024 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka RODO
Grafika Menu Głównego Strzałka Gmina Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontakt
Grafika Menu Głównego Strzałka Nabór na stanowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Grafika Menu Głównego Strzałka Dokumenty do pobrania dla uczestników przetargu
Grafika Menu Głównego Strzałka Plany, Programy, Regulaminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Praca dla absolwentów
Grafika Menu Głównego Strzałka Konsultacje społeczne
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory sołtysów i rad sołeckich
Grafika Menu Głównego Strzałka Raport o stanie gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Rolny 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła +
Grafika Menu Głównego Strzałka "Poznaj Polskę"
Grafika Menu Głównego Strzałka Rekrutacja do przedszkoli i kl. I szkół podstawowych" na rok szkolny 2022/2023
Grafika Menu Głównego Strzałka "Posiłek w szkole i w domu"
Grafika Menu Głównego Strzałka Program Lekcje o Finansach
Grafika Menu Głównego - PunktUrząd Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Regulamin organizacyjny Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Kierownictwo Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Referaty i stanowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka Kodeks Etyki
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestry, ewidencje i archiwa
Grafika Menu Głównego Strzałka rejestr danych osobowych
Grafika Menu Głównego - PunktKOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
Grafika Menu Głównego Strzałka Urząd Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka GOPS
Grafika Menu Głównego Strzałka Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka ZOJ
Grafika Menu Głównego - PunktRADA GMINY MYCIELIN
Grafika Menu Głównego Strzałka Sesja
Grafika Menu Głównego Strzałka Dane adresowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Skład Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zawiadomienia o sesji
Grafika Menu Głównego Strzałka Protokoły Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Komisje Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Transmisje z obrad Rady Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Interpelacje i zapytania
Grafika Menu Głównego Strzałka Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktJAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Grafika Menu Głównego Strzałka Karty usług publicznych
Grafika Menu Głównego - PunktPrawo lokalne
Grafika Menu Głównego Strzałka Statut
Grafika Menu Głównego Strzałka Uchwały Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zarządzenia Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego - PunktFINANSE i BUDŻET
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wieloletnia Prognoza Finansowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania z wykonania budżetu
Grafika Menu Głównego Strzałka Opinie RIO
Grafika Menu Głównego Strzałka Udzielone ulgi i umorzenia
Grafika Menu Głównego Strzałka Pomoc publiczna
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje o stanie mienia komunalnego
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania finansowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontrole
Grafika Menu Głównego - Punkt
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
Grafika Menu Głównego - PunktSAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Grafika Menu Głównego Strzałka Sołectwa Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktOchrona Środowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Grafika Menu Głównego Strzałka ZDROWIE
Grafika Menu Głównego Strzałka Gospodarka odpadami
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Harmonogramy wywozu
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr działalności regulowanej
Grafika Menu Głównego Strzałka Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Grafika Menu Głównego Strzałka Poziomy recykllingu
Grafika Menu Głównego Strzałka Segregacja odpadów
Grafika Menu Głównego Strzałka AZBEST
Grafika Menu Głównego Strzałka Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Grafika Menu Głównego - PunktZamówienia Publiczne
Grafika Menu Głównego Strzałka PRZETARGI
Grafika Menu Głównego Strzałka Zapytania ofertowe
Grafika Menu Głównego - Punkt
Dokumenty do pobrania   »
Grafika Menu Głównego - PunktOrganizacje Pożytku Publicznego
Grafika Menu Głównego Strzałka Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Grafika Menu Głównego - Punkt
Oświadczenia majątkowe   »
Grafika Menu Głównego - PunktWybory
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 9 czerwca 2024 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2024 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023r. oraz referendum
Grafika Menu Głównego Strzałka Podział Gminy Mycielin na okręgi wyborcze
Grafika Menu Głównego Strzałka Podział Gminy Mycielin na stałe obwody głosowania
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka INFORMACJE
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2018
Grafika Menu Głównego Strzałka Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta RP 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2014r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory prezydenckie 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wybory ławników sądowych   »
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2011
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Izb Rolniczych
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2015
Grafika Menu Głównego - PunktInstytucje kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego - PunktPozostałe
Grafika Menu Głównego Strzałka ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wielkopolska Karta Rodziny
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Grafika Menu Głównego - Punkt Instrukcja Obsługi
Grafika Menu Głównego - Punkt Informacje nieudostępnione w BIP
Grafika Menu Głównego - Punkt Redakcja
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Mapa serwisu
Grafika Menu Głównego - PunktOcena przydatności wody do spożycia
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Dzierzbin
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Danowiec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Kościelec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Korzeniew
Grafika Menu Głównego - Punkt Dzienniki Ustaw
Grafika Menu Głównego - Punkt Monitory Polski
Grafika Menu Głównego - Punkt Rejestr zmian
Grafika Menu Głównego - Punkt Statystyki odwiedzin
Grafika Menu Głównego - Punkt Administracja
Grafika Menu Głównego - Punkt Portal Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Polityka cookies
Grafika Menu Głównego - Punkt Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Zdalna Szkoła
Gmina Mycielin pozyskała grant w wysokości 60 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół podstawowych

Załączniki:
  » Gmina Mycielin pozyskała grant w wysokości 60 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół podstawowych (221 KB)
  » Lista wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostep do szybkiego internetu (443 KB)

 

GMINA MYCIELIN POZYSKAŁA GRANT W WYSOKOŚCI 60 000 zł

NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


W ramach konkursu grantowego Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020

Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"

Gmina Mycielin wystąpiła do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem o dofinansowanie zakupu 20 laptopów wraz z akcesoriami, oprogramowaniem i ubezpieczeniem, niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Wniosek spełnił wszystkie kryteria formalno - merytoryczne i w dniu 10 kwietnia 2020r. został zamieszczony na liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania.

Tytuł projektu: „Komputer kluczem do wiedzy"

Cel projektu:

  • wsparcie uczniów i szkół w kształceniu na odległość - wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnego nauczania

Planowane efekty:


  • zapewnienie sprzętu umożliwiającego realizację zdalnych lekcji tym uczniom, którzy takiego sprzętu nie posiadają


Wartość projektu: 60 000,00 zł 

Gmina mogła ubiegać się o 60 000,00 zł (kategoria III) i na taką kwotę został złożony wniosek.

Głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii (od I do VI) była liczba uczniów.

60 000,00 zł - to maksymalna kwota, jaką mogła otrzymać Gmina.


Wkład Funduszy Europejskich: 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu


Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanego zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych, kształcenie odbywa się za pomocą metod i technik na odległość wykorzystujących narzędzia komunikacji bez osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem. Nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych wymagają niezbędnego sprzętu umożliwiającego kontynuowanie procesu nauczania w warunkach domowych. Niestety nie wszyscy uczniowie posiadają sprzęt komputerowy, na którym można realizować podstawy programowe.

W dniu 17 kwietnia 2020r. Gmina opublikowała na stronie internetowej www.bip.mycielin.pl zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej w ramach ww. grantu.

Gmina Mycielin zakupi nowe laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby zdalnej edukacji na linii nauczyciel - uczeń.

Laptopy zostaną przekazane do szkół na terenie Gminy Mycielin, a następnie udostępnione uczniom nie mającym możliwości nauki i komunikowania się za pomocą takiego sprzętu, bądź z uwagi na rodzeństwo i rodziców pracujących zdalnie nie mają do niego dostępu.  Rodzice uczniów będą mogli zgłaszać się do dyrektorów szkół z prośbą o wypożyczenie sprzętu na okres zdalnego nauczania.

Z chwilą wznowienia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, sprzęt zostanie zwrócony do szkół i będzie wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna.Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Koordynator projektu: Aleksandra Filipowicz - Zastępca Wójta, tel. 62 75 13 410

                                                                                                                                                  Wójt Gminy Mycielin

                                                                                                                                                 /-/Rafał Szelągowski

 


« powrót

Informację wytworzył: Aleksandra Filipowicz - 2020-04-21 14:51:08
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szelągowski - 2020-04-21 14:51:08
Utworzony: 2020-04-21 14:51:08 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2020-04-22 08:41:22 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony