Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Góra BIP Logo
wtorek, 28. listopada 2023 r.
Grafika Menu Głównego - Punkt Strona główna BIP
Grafika Menu Głównego - PunktInformacje
Grafika Menu Głównego Strzałka ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Grafika Menu Głównego Strzałka DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Grafika Menu Głównego Strzałka Tekst łatwy do czytania (ETR)
Grafika Menu Głównego Strzałka Elektroniczny plik zawierający tekst odczytywany maszynowo
Grafika Menu Głównego Strzałka Działalność lobbingowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Stypendium Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka RODO
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2023 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Gmina Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontakt
Grafika Menu Głównego Strzałka Nabór na stanowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Grafika Menu Głównego Strzałka Dokumenty do pobrania dla uczestników przetargu
Grafika Menu Głównego Strzałka Plany, Programy, Regulaminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Praca dla absolwentów
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Konsultacje społeczne
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory sołtysów i rad sołeckich
Grafika Menu Głównego Strzałka Raport o stanie gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Rolny 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła +
Grafika Menu Głównego Strzałka "Poznaj Polskę"
Grafika Menu Głównego Strzałka Rekrutacja do przedszkoli i kl. I szkół podstawowych" na rok szkolny 2022/2023
Grafika Menu Głównego Strzałka "Posiłek w szkole i w domu"
Grafika Menu Głównego - PunktUrząd Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Regulamin organizacyjny Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Kierownictwo Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Referaty i stanowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka Kodeks Etyki
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestry, ewidencje i archiwa
Grafika Menu Głównego Strzałka rejestr danych osobowych
Grafika Menu Głównego - PunktKOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
Grafika Menu Głównego Strzałka Urząd Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka GOPS
Grafika Menu Głównego Strzałka Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z/s w Mycielinie
Grafika Menu Głównego Strzałka ZOJ
Grafika Menu Głównego - PunktRADA GMINY MYCIELIN
Grafika Menu Głównego Strzałka Sesja
Grafika Menu Głównego Strzałka Dane adresowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Skład Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zawiadomienia o sesji
Grafika Menu Głównego Strzałka Protokoły Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Komisje Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Transmisje z obrad Rady Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Interpelacje i zapytania
Grafika Menu Głównego Strzałka Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktJAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Grafika Menu Głównego Strzałka Karty usług publicznych
Grafika Menu Głównego - PunktPrawo lokalne
Grafika Menu Głównego Strzałka Statut
Grafika Menu Głównego Strzałka Uchwały Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zarządzenia Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego - PunktFINANSE i BUDŻET
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wieloletnia Prognoza Finansowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania z wykonania budżetu
Grafika Menu Głównego Strzałka Opinie RIO
Grafika Menu Głównego Strzałka Udzielone ulgi i umorzenia
Grafika Menu Głównego Strzałka Pomoc publiczna
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje o stanie mienia komunalnego
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania finansowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontrole
Grafika Menu Głównego - Punkt
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
Grafika Menu Głównego - PunktSAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Grafika Menu Głównego Strzałka Sołectwa Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktOchrona Środowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Grafika Menu Głównego Strzałka ZDROWIE
Grafika Menu Głównego Strzałka Gospodarka odpadami
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Harmonogramy wywozu
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr działalności regulowanej
Grafika Menu Głównego Strzałka Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Grafika Menu Głównego Strzałka Poziomy recykllingu
Grafika Menu Głównego Strzałka Segregacja odpadów
Grafika Menu Głównego Strzałka AZBEST
Grafika Menu Głównego Strzałka Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Grafika Menu Głównego - PunktZamówienia Publiczne
Grafika Menu Głównego Strzałka PRZETARGI
Grafika Menu Głównego Strzałka Zapytania ofertowe
Grafika Menu Głównego - Punkt
Dokumenty do pobrania   »
Grafika Menu Głównego - PunktOrganizacje Pożytku Publicznego
Grafika Menu Głównego Strzałka Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Grafika Menu Głównego - Punkt
Oświadczenia majątkowe   »
Grafika Menu Głównego - PunktWybory
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023r. oraz referendum
Grafika Menu Głównego Strzałka Podział Gminy Mycielin na okręgi wyborcze
Grafika Menu Głównego Strzałka Podział Gminy Mycielin na stałe obwody głosowania
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka INFORMACJE
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2018
Grafika Menu Głównego Strzałka Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta RP 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2014r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory prezydenckie 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wybory ławników sądowych   »
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2011
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Izb Rolniczych
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2015
Grafika Menu Głównego - PunktInstytucje kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego - PunktPozostałe
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wielkopolska Karta Rodziny
Grafika Menu Głównego - Punkt Instrukcja Obsługi
Grafika Menu Głównego - Punkt Informacje nieudostępnione w BIP
Grafika Menu Głównego - Punkt Redakcja
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Mapa serwisu
Grafika Menu Głównego - PunktOcena przydatności wody do spożycia
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Dzierzbin
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Danowiec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Kościelec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Korzeniew
Grafika Menu Głównego - Punkt Dzienniki Ustaw
Grafika Menu Głównego - Punkt Monitory Polski
Grafika Menu Głównego - Punkt Rejestr zmian
Grafika Menu Głównego - Punkt Statystyki odwiedzin
Grafika Menu Głównego - Punkt Administracja
Grafika Menu Głównego - Punkt Portal Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Polityka cookies
Grafika Menu Głównego - Punkt Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Zarządzenie nr 57/2020 Wójta Gminy Mycielin z dnia 27.10.2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy

Załączniki:
  » Zarządzenie wraz z załącznikiem (1341 KB)

Zarządzenie Nr 57/ 2020

Wójta Gminy Mycielin

z dnia 27 października 2020 r


w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny oraz boks gospodarczy i boks garażowy wymieniony w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 27.10.2020r., stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mycielin, w terminie od dnia 27 października 2020r. do dnia 17 listopada 2020r.

§ 3

Informację o wywieszeniu wykazu należy podać do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mycielin i w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 57/2020

z dnia 27 października 2020r.


Mycielin, dnia 27.10.2020r.

RRŚ.6840.2.2020.RNWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy


Wójt Gminy Mycielin podaje do publicznej wiadomości że zamierza sprzedać:

  1. lokal mieszkalny nr 10, w Bogusławicach nr 2, dla którego Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr KZ1A/00059947/6, o pow. 55,90m² z piwnicą o pow. 12,80 m² wraz z udziałami 687/12459 w częściach wspólnych nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 262/11, poło w miejscowości Bogusławice,

  2. boks gospodarczy dla którego Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr KZ1A/00048429/9, o pow. 32,00 m² przynależnego do mieszkania wraz
    z udziałami w częściach wspólnych nieruchomości 32/576 położonego na działce
    nr 262/7, w miejscowości Bogusławice,

  3. boksu garażowego, dla którego Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr KZ1A/00048395/1 o pow. 9,40 m² przynależnego do mieszkania wraz z udziałami w częściach wspólnych nieruchomości 94/1269 położonego na działce nr 262/4.


Opis nieruchomości


Lokal mieszkalny nr 10 położony jest w budynku nr 2 w miejscowości Bogusławice
na działce nr 262/11 będącej we współwłasności, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym podpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 55,90 m². Lokal posiada pomieszczenie przynależne: piwnicę o powierzchni 12,80 m². Udział lokalu w częściach wspólnych gruntu i budynku wynosi 687/12459. Lokal położony jest na I piętrze jest wydzielony trwałymi ścianami i posiada samodzielne wejście z klatki schodowej. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Ściany otynkowane z gładzią gipsową, malowane. W kuchni i łazience - glazura ceramiczna, w pokojach panele pcv. Okna z pcv. Drzwi płycinowe. Lokal wykończony
w standardzie. W skład lokalu wchodzą pomieszczenia: 3 pokoje, łazienka z wc, kuchnia, przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 55,90 m².


Boks gospodarczy - część budynku gospodarczego, położonego na działce nr 262/7 odpowiadająca udziałowi w 32/576 części o powierzchni użytkowej 32,00 m². Wolnostojący, murowany budynek parterowy z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczony. W budynku znajdują się pomieszczenia gospodarcze użytkowane przez właścicieli i najemców budynku mieszkalnego nr 2. Posadzka w pomieszczeniu betonowa, tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo - wapienne, malowane, okna drewniane, drzwi drewniane z desek w średnim stanie technicznym, posiada instalacje elektryczną.

Boks garażowy - część budynku położonego na działce nr 262/4 odpowiadający udziałowi 94/1269 części o powierzchni użytkowej 9,40 m². Wolnostojący murowany budynek parterowy, niepodpiwniczony. W budynku znajdują się pomieszczenia gospodarcze (boksy) użytkowane przez właścicieli i najemców lokali budynku mieszkalnego nr 2. Posadzki betonowe, tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo - wapienne, malowane, wrota dwuskrzydłowe drewniane z desek w średnim stanie technicznym. Instalacja elektryczna oświetleniowa. Stan techniczny budynku średni.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Przedmiotowe nieruchomości ze względu na utratę ważności planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy w Mycielinie
Nr XV/83/92 z dnia 01.10.1992 roku nie mają ustalonego przeznaczenia pod względem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin.

Cena nieruchomości


  1. cena lokalu mieszkalnego z przynależnymi udziałami w gruncie i w budynku ustalona została na kwotę 86 00,00 zł ( osiemdziesiąt sześć tysięcy zł 00/100)

  2. cena udziału w 32/576 części w nieruchomości zabudowanej - boksu gospodarczego ustalona została na kwotę 8 190,00 zł (dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt zł 00/100)

  3. cena udziału 94/1269 części nieruchomości zabudowanej - boksu garażowego ustalona została na kwotę 2 250,00 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt zł 00/100)


Tryb sprzedaży


Nieruchomość zostanie sprzedana w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy lokalu, zamieszkującemu w tym lokalu wraz z rodziną nieprzerwanie od 1995 roku - art. 34 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 65 ze zm.).Najemca przy zakupie lokalu skorzysta z udzielonej 60 % bonifikaty
od podanej powyżej ceny sprzedaży, ustalonej Uchwałą Nr XXV/144/2020 Rady Gminy Mycielin z dnia 13 października 2020r. - art. 68 ust 1 pkt 7 ustawy jak wyżej.

Wezwanie

 

Wójt Gminy Mycielin wzywa wszystkie osoby, którym na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 65 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, o zgłoszenie swoich roszczeń w terminie do dnia 8 grudnia 2020r.


Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.


Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju nr 1

Urzędu Gminy Mycielin, w godz. 8ºº - 15ºº

Tel. 62-7513418


 


« powrót

Informację wytworzył: - 2020-10-27 15:06:29
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szelągowski - 2020-10-27 15:06:29
Utworzony: 2020-10-27 15:06:29 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2020-10-27 15:09:27 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony