Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
piątek, 13. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE :: GOPS :: Informacje
PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MYCIELINIE NA 2015 ROK

Załączniki:
  » Plan finansowy na 2015 rok (203 KB)

PLAN FINANSOWY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MYCIELINIE NA 2015 ROK

 

WYDATKI OGÓŁEM:   2 055 664 zł   w tym:

Dotacja: 1 548 715 zł

Budżet Gminy: 506 949 zł

Wydatki na zadania

Wysokość planowanych

Środków na realizację

Budżet Gminy/Dotacja

1.Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 452 010

Dotacja: 1 430 282 zł

Budżet Gminy: 21 728 zł

2.Ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne

12 306 zł

Dotacja: 12 206 zł

Budżet Gminy: 100 zł

3.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

55 658 zł

Dotacja: 17 658 zł

Budżet Gminy: 38 000 zł

4.Zasiłki stałe

46 716 zł

Dotacja: 45 716  

Budżet Gminy: 1 000 zł

5.Dodatki mieszkaniowe

14 600 zł

Dotacja: 200 zł

Budżet Gminy: 14 400zł

6.Utrzymanie GOPS ogółem:

W tym:

-wynagrodzenia i pochodne,

-wydatki bieżące,

294 441zł

 

259 904 zł

34 537 zł

Dotacja: 22 365 zł

Budżet Gminy: 272 076 zł

7.Usługi opiekuńcze

44 671 zł

Budżet Gminy: 44 671 zł

8.Domy Pomocy Społecznej

36 000 zł

Budżet Gminy: 36 000 zł

9.Wspieranie rodziny

38 622 zł

Budżet Gminy: 38 622 zł

10.Rodziny zastępcze

1 000 zł

Budżet Gminy: 1 000 zł

11.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

2 900 zł

Budżet Gminy: 2 900 zł

12.Dożywianie dzieci w szkołach

49 000 zł

Dotacja: 19 000 zł

Budżet Gminy: 30 000 zł

13.Prace społecznie użyteczne

6 452 zł

Budżet Gminy: 6 452 zł

14.Dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych

600 zł

Dotacja: 600 zł

15.Karta Dużej Rodziny

688 zł

Dotacja: 688 zł

 

Mycielin dnia 11.04.2015r                                                   Kierownik GOPS /-/ Elżbieta Ulrych

 


« powrót

Informację wytworzył: Elżbieta Ulrych - 2015-05-04 08:11:17
Zatwierdził do publikacji: Jerzy Matuszewski - 2015-05-04 08:11:17
Utworzony: 2015-05-04 08:11:17 przez Rafał Szelągowski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2015-05-04 08:12:28 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony