Strona korzysta z plik闚 cookies [przeczytaj wi璚ej] / Kontrast: Kontrast 鄴速y - czarny | Kontrast czarny - bia造 / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
鈔oda, 05. sierpnia 2020 r.
Wyszukiwarka:
Strona g堯wna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Og這szenia, kurendy, informacje na 2020 r.
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nab鏎 na stanowisko
Nieruchomo軼i przeznaczone na sprzeda i do wydzier瘸wienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwent闚
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje spo貫czne
Wybory so速ys闚 i rad so貫ckich
Raport o stanie gminy
Zdalna Szko豉
Spis Rolny 2020r.
Urz康 Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urz璠u
Kierownictwo Urz璠u
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Sk豉d Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protoko造 Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz g這sowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAxTWI SPRAW
Karty us逝g publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwa造 Rady Gminy Mycielin
Zarz康zenia W鎩ta Gminy
FINANSE i BUD浩T
Bud瞠t
Bud瞠t 2020r.
Bud瞠t 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania bud瞠tu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZ. MIESZKA哸紟 GMINY
So貫ctwa Gminy Mycielin
Ochrona 字odowiska
DECYZJE 吐ODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr dzia豉lno軼i regulowanej
Podmioty zbieraj帷e zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddzia造wania na 鈔odowisko
Raporty o oddzia造waniu przedsi瞝zi璚ia na 鈔odowisko
Zam闚ienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Po篡tku Publicznego
Konkursy, og這szenia, rozstrzygni璚ia
O鈍iadczenia maj徠kowe   »
Wybory
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorz康owe 2018
Referendum og鏊nokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorz康owe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorz康owe 2010
Wybory 豉wnik闚 s康owych   »
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Ksi璕i Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozosta貫
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obs逝gi
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Wybory :: Wybory 豉wnik闚 s康owych :: Wybory 豉wnik闚 s康owych 2016-2019
Wybory 豉wnik闚 s康owych 2016-2019

Za陰czniki:
  » Informacja (36 KB)
  » Lista os鏏 zg豉szaj帷ych kandydata (32 KB)
  » O鈍iadczenia i za鈍iadczenia dla kandydat闚 (29 KB)
  » Zg這szenie (57 KB)

I N F O R M A C J AW zwi您ku z wyborami 豉wników do S康u Rejonowego w Kaliszu na kadencj 2016-2019 w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 r. mo積a zg豉sza do Rady Gminy Mycielin kandydatów na 豉wników (wzór karty zg這szenia dost瘼ny w Urz璠zie Gminy Mycielin, lub na stronie internetowej (http://bip.mycielin.pl).
    Zg這sze mog dokonywa stowarzyszenia, organizacje zwi您kowe, organizacj pracodawców, organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wy陰czeniem partii politycznych, oraz co najmniej 25 obywateli maj帷ych czynne prawo wyborcze, zamieszkuj帷ych stale  na obszarze gminy.  
Do karty zg這szenia kandydat musi za陰czy:
1)    informacj z Krajowego Rejestru Karnego dotycz帷 zg豉szanej osoby;
2)    o鈍iadczenie kandydata, 瞠 nie jest prowadzone przeciwko niemu post瘼owanie o przest瘼stwo 軼igane z oskar瞠nia publicznego lub przest瘼stwo skarbowe;
3)    o鈍iadczenie kandydata, 瞠 nie jest lub nie by pozbawiony w豉dzy rodzicielskiej, a tak瞠, 瞠 w豉dza rodzicielska nie zosta豉 mu ograniczona ani zawieszona;
4)    za鈍iadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 鈍iadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 鈔odków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z pó幡. zm.22)), stwierdzaj帷e brak przeciwwskaza do wykonywania funkcji 豉wnika;
5)    dwa zdj璚ia zgodne z wymogami stosowanymi przy sk豉daniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Koszt  op豉ty za  wydanie  informacji z Krajowego  Rejestru Karnego oraz  op豉ty  za  badanie  poprzedzaj帷e   wystawienie za鈍iadczenia  lekarskiego  ponosi  kandydat  na  豉wnika.
ζwnikiem   mo瞠  zosta  wybrana  osoba, która:
1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe軟i praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    uko鎍zy 30 lat;
4)    jest zatrudniony, prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)    nie przekroczy 70 lat;
6)    jest zdolny, ze wzgl璠u na stan zdrowia, do pe軟ienia obowi您ków 豉wnika;
7)    posiada co najmniej wykszta販enie 鈔ednie.
    Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 豉wnikiem powinna by wybrana osoba wykazuj帷a szczególn znajomo嗆 spraw pracowniczych.
ζwnikami nie mog by:
1)    osoby zatrudnione w s康ach powszechnych i innych s康ach oraz w prokuraturze;
2)    osoby wchodz帷e w sk豉d organów, od których orzeczenia mo積a 膨da skierowania sprawy na drog post瘼owania s康owego;
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj帷e stanowiska zwi您ane ze 軼iganiem przest瘼stw i wykrocze;
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)    duchowni;
7)    穎軟ierze w czynnej s逝瘺ie wojskowej;
8)    funkcjonariusze S逝瘺y Wi瞛iennej;
9)    radni gminy, powiatu i województwa.

Nie mo積a by 豉wnikiem jednocze郾ie w wi璚ej ni jednym s康zie.
Szczegó這we  informacje   mo積a  uzyska  w  Urz璠zie  Gminy  Mycielin, pokój  nr   6  lub pod nr  telefonu   062- 7513410


« powr鏒

Informacj wytworzy: Edward Wasik - 2015-06-11 08:06:00
Zatwierdzi do publikacji: Jerzy Matuszewski - 2015-06-11 08:06:00
Utworzony: 2015-06-11 08:06:00 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2015-06-29 13:23:47 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 g鏎a strony