Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
piątek, 13. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Nabór na stanowisko
Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Animatora Boiska Orlik zlokalizowanego w miejscowości Mycielin na okres od 3 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Załączniki:
  » Ogłoszenie Animator ORLIK (704 KB)

WÓJT GMINY MYCIELIN
OGŁASZA NABÓR NA ANIMATORA SPORTU
NA BOISKU ORLIK W MYCIELINIE

Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Animatora Boiska Orlik zlokalizowanego w miejscowości Mycielin na okres od 3 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

1. Forma umowy: Umowa zlecenie zawarta na okres 8 miesięcy: (3 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.)
2. Wymiar czasu pracy w ciągu miesiąca: 100 godzin.
3. Wynagrodzenie: 2000 zł brutto miesięcznie.
4. Wymagania niezbędne kandydata:

 • ukończone 18 lat;
 • dobry stan zdrowia;
 • niekaralność za przestępstwa umyślne, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • ukończone studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorska lub co najmniej wykształcenie średnie oraz ukończony specjalistyczny kurs uprawniający do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. trenera bądź instruktora sportu lub fitness;
 • dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność;
5. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu lub instruktora sportu i rekreacji;
6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup społecznych i wiekowych, w tym min. Dzieci i młodzieży, kobiet, seniorów rodzin;
 • Organizacja imprez i rozgrywek sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia na boisku Orlik;
 • Współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi z terenu gminy Mycielin w zakresie organizacji i promocji aktywności fizycznej;
 • Dbanie o stan techniczny powierzonego mienia;
 • Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego;
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym: opracowanie harmonogramu zajęć oraz prowadzenie dziennika zajęć;
Zawarta z animatorem umowa zlecenie określi szczegółowy zakres zadań i obowiązków oraz sposób dokumentowania wykonywanych czynności.
Zajęcia prowadzone przez animatora odbywać się będą w systemie zmiennym w dni robocze oraz w dni wolne od pracy - zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
7. Wymagane dokumenty:
 • Życiorys;
 • List motywacyjny
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadanie dodatkowych uprawnień zawodowych trenerskich lub instruktorskich;
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora i oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 • Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)".
8. Sposób i termin składania ofert:
 • Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mycielin z/s w Słuszkowie nr 27, w godz. Od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą zwykłą na adres: Urząd Gminy Mycielin z/s w Słuszkowie, Słuszków 27, 620831 Korzeniew z dopiskiem „Lokalny Animator Sportu 2018".
 • termin składania ofert: 23.03.2018 r. godz. 12.00 (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).
 • osoby, które spełnia wymogi formalne zostaną zaproszone telefoniczne na rozmowę kwalifikacyjną.

 


« powrót

Informację wytworzył: Rafał Szelągowski - 2018-03-13 10:51:00
Zatwierdził do publikacji: Jerzy Matuszewski - 2018-03-13 10:51:00
Utworzony: 2018-03-13 10:51:00 przez Rafał Szelągowski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2018-03-13 11:11:58 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony