Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
piątek, 06. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Mycielin

Załączniki:
  » Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Mycielin (102 KB)
  » Formularz konsultacji społecznych (120 KB)
  » Projekt statutu sołectwa Aleksandrów (180 KB)
  » Projekt statutu sołectwa Bogusławice (180 KB)
  » Projekt statutu sołectwa Danowiec (179 KB)
  » Projekt statutu sołectwa Dzierzbin (180 KB)
  » Projekt statutu sołectwa Dzierzbin-Kolonia (181 KB)
  » Projekt statutu sołectwa Gadów (179 KB)
  » Projekt statutu sołectwa Korzeniew (179 KB)
  » Projekt statutu sołectwa Kościelec (179 KB)
  » Projekt statutu sołectwa Kościelec-Kolonia (180 KB)
  » Projekt statutu sołectwa Kuszyn (180 KB)
  » Projekt statutu sołectwa Mycielin (180 KB)
  » Projekt statutu sołectwa Przyranie (180 KB)
  » Projekt statutu sołectwa Słuszków (179 KB)
  » Projekt statutu sołectwa Stropieszyn (180 KB)
  » Projekt statutu sołectwa Teodorów (179 KB)
  » Projekt statutu sołectwa Zamęty (180 KB)

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Mycielin

Na podstawie art. 5a ust. 1 w zw. z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (teks jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII /152/2017 Rady Gminy Mycielin z dnia 16 marca 2017r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mycielin

WÓJT GMINY MYCIELIN

zaprasza mieszkańców sołectw: Aleksandrów, Bogusławice, Danowiec, Dzierzbin, Dzierzbin - Kolonia, Gadów, Korzeniew, Kościelec, Kościelec - Kolonia, Kuszyn, Mycielin, Przyranie, Słuszków, Stropieszyn, Teodorów, Zamęty

do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektów statutów sołectw.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców poszczególnych sołectw położonych na terenie Gminy Mycielin na temat treści zapisów projektów statutów sołectw.

Termin konsultacji: od 15 stycznia 2019r. do 23 stycznia 2019r.

Konsultacje społeczne prowadzane są w formie:

 1. formularzy umożliwiających wyrażenie opinii, dostępnych na stronie internetowej Gminy Mycielin oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mycielin;

 2. składania wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłanych drogą elektroniczną.

Konsultacje społeczne polegają na:

 1. udostępnieniu mieszkańcom w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mycielin (www.bip.mycielin.pl) oraz na stronie internetowej Gminy Mycielin (www.mycielin.pl) treści projektów statutów sołectw Gminy Mycielin;

 2. wyłożenia w okresie konsultacji w Urzędzie Gminy Mycielin (pokój nr 8) - w dniach i godzinach urzędowania, projektów statutów sołectw Gminy Mycielin;

 3. wyłożenia w okresie konsultacji u Sołtysów w poszczególnych sołectwach projektów statutów sołectw Gminy Mycielin;

Wypełniony formularz konsultacji społecznych należy przesłać w terminie do dnia 23 stycznia 2019r.:

 1. drogą elektroniczną na adres: urzad@mycielin.pl,

 2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Urząd Gminy Mycielin, Słuszków 27, 62-831 Korzeniew

lub

 1. złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mycielin (pokój nr 8).

Formularz konsultacji społecznych można również pobrać w Urzędzie Gminy Mycielin (pokój nr 8) lub u Sołtysów w poszczególnych sołectwach.

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone:

 1. na stronie internetowej Gminy Mycielin,

 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mycielin

 3. na tablicy informacyjnej poszczególnego Sołectwa,

w terminie 14 dni od zakończenia konsultacji.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

Wyjaśnień w powyższej sprawie udziela p. Aleksandra Filipowicz - Sekretarz Gminy Mycielin (tel. 62 75 13 410).

                                  Wójt Gminy Mycielin

                                            /-/ Rafał Szelągowski


« powrót

Informację wytworzył: Aleksandra Filipowicz - 2019-01-15 15:02:25
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szelągowski - 2019-01-15 15:02:25
Utworzony: 2019-01-15 15:02:25 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2019-01-15 15:27:25 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony