Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
niedziela, 15. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 RADA GMINY MYCIELIN :: Zawiadomienia o sesji
Zawiadomienie o zwołaniu IX Sesji Rady Gminy Mycielin w dniu 04.06.2019 r.

Załączniki:
  » Zawiadomienie o sesji (550 KB)

Z A W I A D O M I E N I E
 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję IX Sesję Rady Gminy Mycielin z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji - stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad. 
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Gminy Mycielin.
  4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonywaniem uchwał Rady.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 

 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na 2019 r., 
2) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Korzeniew w obrębie ewidencyjnym Korzeniew ,
4) nadania statutów Sołectwom Gminy Mycielin ,
5) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mycielin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
6) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ,ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest w 2019 roku dofinansowanie dla nauczycieli szkół, dla których Gmina Mycielin jest organem prowadzącym,
7) powołania komisji stałych Rady Gminy Mycielin, ustalenia ich podmiotu działania oraz powołania składu osobowego ,

 

 

7. Informacja dotycząca funkcjonowania Przychodni w Korzeniewie z filią w Dzierzbinie. 
8. Interpelacje i zapytania radnych.
(Złożenie na piśmie interpelacji i zapytań do Przewodniczącego Rady).
9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

 

IX Sesja Rady Gminy Mycielin odbędzie się w dniu 04 czerwca 2019r. (tj. wtorek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mycielin.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin

 

/-/ Zbigniew Brajer


« powrót

Informację wytworzył: Jolanta Kołodziejczyk - 2019-05-29 13:59:03
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szelągowski - 2019-05-29 13:59:03
Utworzony: 2019-05-29 13:59:03 przez Rafał Szelągowski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2019-05-29 14:14:26 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony