Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
sobota, 07. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Raport o stanie gminy
Raport o stanie Gminy Mycielin za rok 2018

Załączniki:
  » Raport o stanie Gminy Mycielin za rok 2018 (2884 KB)
  » Zgłoszenie do udziału w debacie (81 KB)

R A P O R T  O  S T A N I E  G M I N Y  M Y C I E L I N  za rok 2018

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Mycielin przedstawia Radzie Gminy Mycielin  Raport o stanie Gminy Mycielin za rok 2018, w terminie do dnia 31 maja 2019r. W celu realizacji ustawowego obowiązku Wójt Gminy Mycielin złożył Raport o stanie Gminy Mycielin za rok 2018 w dniu 27 maja 2019r. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Mycielin w roku 2018 i zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Mycielin i jej jednostki organizacyjne, a także sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy Mycielin.  Rada Gminy Mycielin rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana  jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, tj. w terminie do dnia 30 czerwca. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie tej radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Również mieszkańcy gminy mogą zabierać głos  w debacie, po złożeniu pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy Mycielin, popartego podpisami co najmniej 20 osób. Powyższe zgłoszenie mieszkaniec gminy  zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana  została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.*    Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego  Rady Gminy Mycielin zgłoszenia. Liczba mieszkańców Gminy Mycielin mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Mycielin za rok 2018 Rada Gminy Mycielin  przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Mycielin wotum zaufania.

* O ostatecznym terminie złożenia zgłoszeń do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Mycielin za rok 2018 zostaną Państwo powiadomieni niezwłocznie po ustaleniu terminu sesji, podczas której będzie przedstawiany niniejszy raport. Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w sekretariacie Urzędu Gminy Mycielin oraz na stronie internetowej www.bip.mycielin.pl w zakładce Raport o stanie gminy.

 

Podczas X sesji Rady Gminy Mycielin (27 czerwca 2019r.) odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Mycielin za rok 2018.

W związku powyższym informujemy, iż z dniem 26 czerwca 2019r. upływa ostateczny termin złożenia zgłoszeń do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Mycielin za rok 2018.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Mycielin (pokój nr 8) w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek: od godz. 900 do godz. 1700; wtorek - piątek: od godz. 730 do godz. 1530.

 


« powrót

Informację wytworzył: Aleksandra Filipowicz - 2019-05-30 13:27:34
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szelągowski - 2019-05-30 13:27:34
Utworzony: 2019-05-30 13:27:34 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2019-06-11 14:56:04 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony