Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Góra BIP Logo
piątek, 04. grudnia 2020 r.
Grafika Menu Głównego - Punkt Strona główna BIP
Grafika Menu Głównego - PunktInformacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Klauzula informacyjna RODO
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2020 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Gmina Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Petycje
Grafika Menu Głównego Strzałka Nabór na stanowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontakt
Grafika Menu Głównego Strzałka Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Grafika Menu Głównego Strzałka Plany, Programy, Regulaminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Praca dla absolwentów
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Konsultacje społeczne
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory sołtysów i rad sołeckich
Grafika Menu Głównego Strzałka Raport o stanie gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Rolny 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła +
Grafika Menu Głównego Strzałka DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Grafika Menu Głównego - PunktUrząd Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Struktura organizacyjna
Grafika Menu Głównego Strzałka Regulamin organizacyjny Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Kierownictwo Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Referaty i stanowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka Kodeks Etyki
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestry, ewidencje i archiwa
Grafika Menu Głównego Strzałka rejestr danych osobowych
Grafika Menu Głównego - PunktKOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
Grafika Menu Głównego Strzałka Gmina Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka GOPS
Grafika Menu Głównego Strzałka Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z/s w Mycielinie
Grafika Menu Głównego Strzałka ZOJ
Grafika Menu Głównego - PunktRADA GMINY MYCIELIN
Grafika Menu Głównego Strzałka Dane adresowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Skład Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zawiadomienia o sesji
Grafika Menu Głównego Strzałka Protokoły Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Komisje Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Transmisje z obrad Rady Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Interpelacje i zapytania
Grafika Menu Głównego Strzałka Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktJAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Grafika Menu Głównego Strzałka Karty usług publicznych
Grafika Menu Głównego - PunktPrawo lokalne
Grafika Menu Głównego Strzałka Statut
Grafika Menu Głównego Strzałka Uchwały Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zarządzenia Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego - PunktFINANSE i BUDŻET
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wieloletnia Prognoza Finansowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania z wykonania budżetu
Grafika Menu Głównego Strzałka Opinie RIO
Grafika Menu Głównego Strzałka Udzielone ulgi i umorzenia
Grafika Menu Głównego Strzałka Pomoc publiczna
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje o stanie mienia komunalnego
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania finansowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontrole
Grafika Menu Głównego - Punkt
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
Grafika Menu Głównego - PunktSAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Grafika Menu Głównego Strzałka Sołectwa Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktZamówienia Publiczne
Grafika Menu Głównego Strzałka PRZETARGI
Grafika Menu Głównego Strzałka Zapytania ofertowe
Grafika Menu Głównego - PunktOchrona Środowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Grafika Menu Głównego Strzałka ZDROWIE
Grafika Menu Głównego Strzałka Gospodarka odpadami
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Harmonogramy wywozu
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr działalności regulowanej
Grafika Menu Głównego Strzałka Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Grafika Menu Głównego Strzałka AZBEST
Grafika Menu Głównego Strzałka Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Grafika Menu Głównego - Punkt
Dokumenty do pobrania   »
Grafika Menu Głównego - PunktOrganizacje Pożytku Publicznego
Grafika Menu Głównego Strzałka Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Grafika Menu Głównego - Punkt
Oświadczenia majątkowe   »
Grafika Menu Głównego - PunktWybory
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka INFORMACJE
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2018
Grafika Menu Głównego Strzałka Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta RP 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2014r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory prezydenckie 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wybory ławników sądowych   »
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2011
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Izb Rolniczych
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2015
Grafika Menu Głównego - PunktInstytucje kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego - PunktPozostałe
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wielkopolska Karta Rodziny
Grafika Menu Głównego - Punkt Instrukcja Obsługi
Grafika Menu Głównego - Punkt Informacje nieudostępnione w BIP
Grafika Menu Głównego - Punkt Redakcja
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Mapa serwisu
Grafika Menu Głównego - Punkt Dzienniki Ustaw
Grafika Menu Głównego - Punkt Monitory Polski
Grafika Menu Głównego - Punkt Rejestr zmian
Grafika Menu Głównego - Punkt Statystyki odwiedzin
Grafika Menu Głównego - Punkt Administracja
Grafika Menu Głównego - Punkt Portal Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Polityka cookies
Grafika Menu Głównego - Punkt Archiwalny BIP (2010 > )
 Organizacje Pożytku Publicznego :: Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MYCIELIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2011 ROK

Załączniki:
  » Treść sprawozdania (105 KB)

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MYCIELIN

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2011 ROK

 

Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania:

art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

 

 

  1. Cel i zadania programu zaplanowane na 2011r.:

 

26 stycznia 2011 r. Wójt Gminy Mycielin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, przez realizację następujących działań:

a) prowadzenie treningów/zajęć sportowych z młodzieżą z terenu Gminy Mycielin,

           b) organizowanie imprez/rozgrywek sportowych w zakresie piłki nożnej.

 

Zakładane cele realizacji programu:

a) przeciwdziałanie patologiom społecznym,

b) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za współpracę lokalną oraz tradycje, a także,

c) propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego,

d) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,

e)uzupełnienie działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe,

f) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

 

 

  1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań:

 

Na realizację zadania Wójt Gminy przeznaczył kwotę w wysokości 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące 00/100)

 

  1. Liczba ogłoszonych konkursów:

 

          W 2011 roku ogłoszony został jeden otwarty konkurs: Zarządzeniem Nr 5/2011 Wójta 

          Gminy Mycielin z dnia 26 stycznia, dotyczący realizacji zadań publicznych w dziedzinie

          wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Mycielin w 2011r.        

 

  1. Ilość złożonych ofert:

 

Na ogłoszony konkurs wpłynęły dwie oferty:

 

a) oferta nr 1 KS „Dragon" Dzierzbin z dnia 17 lutego 2011 r. o godz. 1220

b) oferta nr 2 LZS „Wicher" Mycielin z dnia 17 lutego 2011 r. o godz. 1440

 

  1. Rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu zostało przeprowadzone w następujący sposób:

a) Wójt Gminy powołał Zarządzeniem Nr 7/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Mycielin. W skład Komisji prócz pracowników urzędu wchodzili przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

b) Komisja dokonała oceny ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym,

c) sporządzony protokół z prac Komisji Konkursowej wraz ze wszystkimi formularzami został przedstawiony Wójtowi Gminy, który na tej podstawie dokonał ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu,

d) wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zostały podane do publicznej wiadomości Zarządzeniem Nr 8/2011 Wójta Gminy Mycielin z dnia 7 marca 2011 r.. Do wykonania zadania zostały wybrane oferty:

- Klubu Sportowego „DRAGON" Dzierzbin, z dotacją w wysokości 17 000,00 zł

- Ludowego Zespołu Sportowego „WICHER" Mycielin z dotacją 17 000,00 zł.

Z w/w w dniu 16 marca 2011r. zostały podpisane umowy o wsparcie realizacji zadań.

 

  1. Rozliczenia środków publicznych:

 

Podmioty, które otrzymały dotację, zgodnie z założeniami zawartych umów, miały obowiązek przedłożenia sprawozdania częściowego oraz końcowego z wykonania zadania.

Sprawozdanie częściowe - rozliczenie I transzy dotacji:

KS „Dragon" Dzierzbin złożył przedmiotowe sprawozdanie 21.06.2011r.

Pierwsza transza dotacji w wysokości 8 500,00 zł nie została w pełni wykorzystana. Z przelanej sumy klub wykorzystał zgodnie z korektą kosztorysu oferty 7 603,93 zł, pozostało wówczas do wydatkowania jeszcze 896,00 zł.

 

LZS „Wicher" Mycielin złożył sprawozdanie częściowe 16.06.2011r.

Pierwsza transza dotacji w wysokości 8 500,00 zł również nie została w pełni wykorzystana. Z przelanej sumy LZS wykorzystał zgodnie z kosztorysem oferty 6 922,51 zł, pozostało wówczas do wydatkowania jeszcze 1 577,49 zł.

 

Po rozliczeniu sprawozdań częściowych zespoły sportowe otrzymały II transzę dotacji

 

Sprawozdanie końcowe - rozliczenie całej dotacji

KS „Dragon „ Dzierzbin złożył sprawozdanie końcowe 30.12.2011r.

Kwota dotacji w wysokości 17 000,00 zł przekazana w dwóch transzach, została w całości wykorzystana.

 

LZS „Wicher" Mycielin złożył sprawozdanie końcowe również  30.12.2011r.

Kwota dotacji w wysokości 17 000,00 zł przekazana w dwóch transzach, została w całości wykorzystana.

 

 

  1. Współpraca niefinansowa:

 

Współpraca niefinansowa z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r. odbywała się głównie poprzez udzielanie informacji i objaśnień.

Dodatkowo w dniu 25 marca 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mycielin, odbyło się szkolenie pt.: Małe projekty społeczne" prowadzone przez Panią Iwonę Michniewicz z Centrum Doskonalenia Umiejętności Społecznych w Kaliszu. W szkoleniu uczestniczyło ponad 40 osób.

 

  1. Efekty realizacji programu współpracy:

Dzięki realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, osiągnięto następujące efekty:

a) wzrost zainteresowania piłką nożną wśród młodzieży i mieszkańców gminy,

b) poprawa integracji wśród mieszkańców gminy,

c) większe zainteresowanie możliwością otrzymania dotacji na realizację zadań publicznych.

 

 

 

Sprawozdanie sporządziła: Monika Wiśniewska                                                             /-/ Jerzy Matuszewski

dnia 15 marca   2012 r.                                                                                                   Wójt Gminy Mycielin


« powrót

Informację wytworzył: Monika Wiśniewska - 2012-03-28 09:26:43
Zatwierdził do publikacji: - 2012-03-28 09:26:43
Utworzony: 2012-03-28 09:26:43 przez Rafał Szelągowski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2012-03-28 09:29:14 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony