Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
czwartek, 05. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje » Ogłoszenia, kurendy, informacje » kurendy wcześniejsze lata

Ogłoszenie o rokowaniach dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem 449/2388 w częściach wspólnych w budynku i w gruncie w miejscowości Zamęty nr 67
Utw. 2013-11-18 15:14:15, Mod. 2014-02-12 10:27:55
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 października 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę
Utw. 2013-11-08 08:30:42, Mod. 2014-02-12 10:28:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin zmieniające w części decyzję Wójta Gminy Mycielin nr RBI.6733.1.2011 z dnia 14.09.2011 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii NN 0,4 kV ASXSN 4x95 napowietrznej
Utw. 2013-10-30 12:14:15, Mod. 2014-02-12 10:29:03
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
Utw. 2013-09-17 12:31:31, Mod. 2014-02-12 10:30:02
WÓJT GMINY MYCIELIN informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - „Wyprawka szkolna
Utw. 2013-07-22 14:53:49, Mod. 2014-02-12 10:30:25
Kurenda w sprawie opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych
Utw. 2013-07-17 11:26:52, Mod. 2014-02-12 10:30:46
Decyzja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję na budowę inwestycji:
Utw. 2013-04-22 10:13:20, Mod. 2014-02-12 10:31:17
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Utw. 2013-03-28 12:57:39, Mod. 2014-02-12 10:32:14
GMINA MYCIELIN realizuje projekt systemowy „ Szkoła! - Jestem na tak - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin”
Utw. 2013-03-27 22:12:03, Mod. 2014-02-12 10:32:37
Ostrzeżenie meteorologiczne - zawieje/zamiecie
Utw. 2013-03-18 14:09:31, Mod. 2014-02-12 10:33:25
Kurenda dot. finansowanie w 100% przedsięwzięcia polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest
Utw. 2013-03-05 12:50:45, Mod. 2014-02-12 10:33:57
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wydania decyzji z dnia 11 grudnia 2012 r. znak BOII-4pb/BP-6pg-772-45-1855/11/12
Utw. 2013-01-08 14:28:30, Mod. 2014-02-12 10:34:22
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszklanego nr 4 w miejscowości Korzeniew nr 116
Utw. 2012-12-10 10:48:51, Mod. 2014-02-12 10:35:32
Informacja dotycząca przetargu na wyłonienie wykonawcy prac eksploatacyjno-konserwacynych infrastruktury oświetleniowej Spółki OUiD w Kaliszu
Utw. 2012-12-04 15:25:50, Mod. 2014-02-12 10:35:52
Informacja o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2012-10-11 10:16:21, Mod. 2014-02-12 10:36:25
Informacja dodatkowa nt. możliwości skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „ Wyprawka szkolna” ( w nawiązaniu do kurendy z dnia 12 lipca 2012r. – Wyprawka szkolna 201
Utw. 2012-09-27 14:06:15, Mod. 2014-02-12 10:37:17
Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii
Utw. 2012-08-01 09:37:22, Mod. 2014-02-12 10:37:57
WÓJT GMINY MYCIELIN informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna
Utw. 2012-07-13 13:37:10, Mod. 2014-02-12 10:38:19
Informacja o możliwości składania ofert pracy psychologa na umowę zlecenie w Punkcie Konsultacyjnym w Mycielinie
Utw. 2012-06-13 08:02:26, Mod. 2014-02-12 10:38:38
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. o wniesieniu odwołania od decyzji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
Utw. 2012-05-07 08:44:21, Mod. 2014-02-12 10:39:27
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o wydaniu decyzji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
Utw. 2012-05-07 08:40:49, Mod. 2014-02-12 10:39:40
Kurenda w sprawie przyjmowania wniosków od poszkodowanych rolników o oszacowanie strat w uprawach roślin ozimych, powstałych wskutek wymarznięcia.
Utw. 2012-04-02 13:34:52, Mod. 2014-02-12 10:40:00
Obwieszczenie Wojewody Wilekopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 9 stycznia 2012 roku
Utw. 2012-02-10 11:24:06, Mod. 2014-02-12 10:40:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa linii nN 0,4kV w Gadowie
Utw. 2011-09-14 14:20:56, Mod. 2014-02-12 10:41:24
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE
Utw. 2011-09-12 13:55:57, Mod. 2014-02-12 10:41:34
Wyprawka szkolna - 2011
Utw. 2011-07-06 14:19:59, Mod. 2014-02-12 11:37:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii nN 0,4kV na nieruchomościach położonych w miejscowości Gadów,
Utw. 2011-06-28 13:11:46, Mod. 2014-02-12 10:42:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska sportowego
Utw. 2011-06-28 10:25:28, Mod. 2014-02-12 10:42:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektrowni wiatrowej
Utw. 2011-06-09 14:22:10, Mod. 2014-02-12 10:42:42
Informacja dotycząca Mobilnego Punktu Informacyjnego
Utw. 2011-03-28 13:37:56, Mod. 2014-02-12 10:43:59
Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Utw. 2011-03-28 12:48:41, Mod. 2014-02-12 10:44:09
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2011 r. dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia
Utw. 2011-03-08 15:28:07, Mod. 2014-02-12 10:44:22
KURENDA w sprawie przeprowadzenia NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011, według stanu na dzień 31 marca 2011 r.
Utw. 2011-03-04 12:04:35, Mod. 2014-02-12 10:44:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
Utw. 2011-03-02 10:10:53, Mod. 2014-02-12 10:45:05
Zapytanie o cenę na wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu dwóch gminnych obiektów
Utw. 2010-10-29 13:25:44, Mod. 2014-02-12 10:45:36
Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie nieruchomości rolnych
Utw. 2010-10-29 12:39:20, Mod. 2014-02-12 10:45:47
Informacja o wynikach ustnych, nieograniczonych przetargów publicznych na wydzierżawienie gruntów do rolniczego użytkowania przeprowadzonych w dniu 26.10.2010 r. w siedziebie Urzędu Gminy Mycielin
Utw. 2010-10-27 09:50:25, Mod. 2014-02-12 10:46:02
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mycielin za III kwartał 2010 r.
Utw. 2010-10-25 08:51:26, Mod. 2014-02-12 10:46:12
Zapytanie o cenę - wykonanie geodezyjnego podziału działki ewidencyjnej
Utw. 2010-09-24 14:51:29, Mod. 2014-02-12 10:46:36
Ogłoszenie o przetargu - wydzierżawienie nieruchomości rolnych
Utw. 2010-09-24 14:47:37, Mod. 2014-02-12 10:46:46
Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Utw. 2010-09-09 14:07:33, Mod. 2014-02-12 10:47:28
Dyżury Gminnego Biura Spisowego
Utw. 2010-09-09 13:52:51, Mod. 2014-02-12 10:47:41
Oferta nauki i praktyki w Niemczech
Utw. 2010-08-17 08:58:44, Mod. 2014-02-12 10:47:54
Kurenda dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego
Utw. 2010-08-16 10:46:31, Mod. 2014-02-12 10:48:10
Ogłoszenie o konkursie nr 3/2010 na reazliację usługi szkoleniowej w ramach PPWOW
Utw. 2010-08-05 13:43:19, Mod. 2014-02-12 10:48:32
Ogłoszenie o konkursie na świadczenie usług integracji społecznej
Utw. 2010-08-04 10:12:44, Mod. 2014-02-12 10:48:40
Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Mycielin za II kwartały 2010 r.
Utw. 2010-07-22 10:21:55, Mod. 2014-02-12 10:48:51
NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH W POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM
Utw. 2010-06-07 14:42:29, Mod. 2014-02-12 10:49:12
Wniosek o komisyjne oszacowanie powstałych z powodu powodzi szkód w gospodarstwie rolnym
Utw. 2010-06-01 14:30:33, Mod. 2014-02-12 10:54:52
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o mozliwości spłaty kredytów - pożyczek
Utw. 2010-04-21 13:42:23, Mod. 2014-02-12 10:53:09
Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Mycielin za I kwartał 2010 roku
Utw. 2010-04-21 11:40:40, Mod. 2014-02-12 10:53:20
Ogłoszenie o konkursie na świadczenie usług integracji społecznej
Utw. 2010-04-21 10:46:25, Mod. 2014-02-12 10:53:29
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony